top of page

Mon Dec 17 2018 11:24:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Kalite Formu Nedir? Formlar Nasıl Oluşturulur?

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Kalite sistemlerinde, en çok kullanılan doküman türü formlardır. Basitçe anlatmak gerekirse, Form; bir prosedürde veya talimatta, yapılacak işin tariflenmesi ile ortaya çıkan kanıt belge dokümanıdır. Üzerinde konulara göre, çizelge veya matbu yazı bulunan evraklara form denir. kalite döküman listesi

Bir formda olmazsa olmaz bir takım bilgileri sıralayacak olur isek, form ilgili konu başlığını net içermeli, başlık bu husus da çok önemli, mutlaka form başlığı konuyu net anlatmalı. Başka bir konuyla karışmadan açık ve net olmalı. Diğer bir husus ise, başlığın altındaki konu içeriği. Konu anlatım dili açık ve net olmalı, içerisindeki tablolar karışık olmamalı, belli bir hiyerarşi içermelidir.

Örnek Kalite Formu İndirmek İçin Tıklayınız

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
GÜNCEL KALİTE FORMLARI
Mevcut Kalite Sisteminizde Olması Gereken Kalite Formları Aşağıdır. Bu listedeki formlar standart kurulumlar içindir. Süreç yapınıza göre değişkenlik gösterebilir.

Güncel Dokümanlar Takip Listesi

Doküman Dağıtım Formu

Revizyon Takip Formu

Dış Kaynaklı Dokümanlar Takip Formu

Kayıtların Saklama Süreleri Tablosu

Arşiv Listesi

Firma İçi Yazışma Formu

Hedef Takip Formu

İç Tetkik Planı

İç Tetkik Soruları

İç Tetkik Raporu

Uygun Olmayan Malzeme/Hizmet Formu

Düzeltici  Faaliyet İstek Formu

Düzeltici Ve Önleyici Faaliyet Takip

Yıllık Eğitim Planı

Eğitim Katılım Formu

Eğitim Değerlendirme Formu

Personel Eğitim Sicil Formu

Performans Raporu

Toplantı Tutanağı

Satınalma Formu

Girdi Kontrol Raporu

Tedarikçi Değerlendirme Soru Formu

Tedarikçi Sicil Formu

Onaylı Tedarikçiler Listesi

Kabul Etiketi

Red Etiketi

Numune Tanıtım Etiketi

Yıllık Bakım Planı

Bakım Ve Arıza Kartı

Kalibrasyon Planı

Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme Formu

Su Analiz Takip Formu

Allerjen Kontrol Formu

Acil Hal Planı

Acil Durum Raporu

Kaza Raporu

Ggys Geçerli Kılma - Doğrulama Planı

Ggys Geçerli Kılma - Doğrulama Formu

Geri Çekme Bildirim Formu

Servis Elemanları Takip Formu

Hijyen Uyggunsuzlukları İzleme Formu

Servis Araçları İzleme Formu

Sıcaklık Ve Nem Takip Formu

Hijyen Ve Temizlik Kontrol Çizelgesi

Günlük Sipariş Takip Formu

Günlük Yapılacak Sipariş Çizelgesi

Günlük Toplam Ürün Çizelgesi

Haftalık Ürün Takip Çizelgesi

Haftalık Üretim Çizelgesi

Geri Çekme Resmi Kurumlara Bildirme Formu

Günlük Menü Ve Sayı Değişikliği Formu

Yerinde Ürün Sunum Kontrol Formu

Ürün Kontrol Formu

Temizlik Kontrol Çizelgesi

Tuvalet Temizlik Çizelgesi

İş Başvuru Formu

Depo Talep Formu

Numune Takip Formu

Ürün Geri Toplama Değerlendirme Formu

Ön Gereksinim Programları Planı

Ön Koşul Uygulama Programı

Tatbikat Formu

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
bottom of page