top of page

Tue Dec 11 2018 09:16:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Kalite Nedir? Kalite Yönetim Süreçleri Nelerdir?

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

"Kalite Kontrol Edilmez Kalite Üretilir"

Kalite denilince akla, hemen bir kontrol mekanizması gelir, evet imalatta böyle bir oluşum söz konusudur. Ama yeni trend yukarıdaki cümle çerçevesinde gelişmekte. Üretim sektörü, artık üretimleri esnasında, bir kalite bilinci oluşturarak, tüm süreçlerde toplam kalite kavramını geliştirmişlerdir. Tüm süreçler aynı verimliliğe kavuşturup, yani herkesi oyun içine katıp, üretilecek nihai üründe, müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamaktır. Kaliteyi anlatmadan önce bu ön bilgiyi vermek istedim. 

Kalite Nedir?
Kalite kelime anlamı ile, bir ürünün , müşteri taleplerine göre, üretilmesini ve müşteri gözü ile üretimi yapılan ürünlerin denetiminin yapılmasını sağlayan sistemin adıdır. Bu sistemlerin tek bir ortak dil ile yapılması için, uluslararası kuruluşların, dokümanlarından faydalanılır. Bu kuruluşlar, dünya genelinde, toplam kaliteyi merkez alan bir kurallar dizini oluşturmuştur. Bunların başında ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonu gelmektedir.
Bu kuruluş 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları ile sanayi ve ticarete büyük katkılar sağlamıştır. İlerleyen yazılarımızda bu konuya detaylı değineceğim.
Kalite Yönetim Süreçleri Nelerdir?
Aslında bir kuruluşu, topyekun yönetmeye yarayan bu sistemde bir takım süreçler vardır. Ve bu süreçleri yöneten terime de Kalite Yönetim Sistemi denir. Bu arada biz ISO belgesi satmıyoruz. Bu bilgiler, çalıştığım firmada uyguladığım, kalite yönetim sistemi yönetimidir. Bu süreçlerdeki konu başlıkları ile 3 ayda bir denetim yaparak sürecin sürekliliğini sağlamaktayım.
üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
Kalite Sistemi

Bu süreci şu şekilde değerlendiriyoruz, konu başlıklarına bakınca, içerisinde dokümantasyon, giriş kalite, proses kalite, final kalite gibi süreçler olan , bütün kurulan yönetim sisteminin, yönetildiği, ve bir temsilci ile üst yönetime raporlamalar yapan bölümdür. Burada olmaz ise olmaz raporlar arasında Kalitesizlik Maliyetleri gelmektedir.

Dokümantasyon Süreci

Bütün sistemdeki dokümanların hazırlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Bu hazırlıklar, ISO standartlarına göre gerçekleşir. ISO nun mantığında Yaptığını yaz, yazdığını yap geldiğinden, bütün süreçte kullanılacak olan bir takım talimat, prosedür, form vb... hazırlıklar bu süreçten yönetilir. Buradaki personelin nitelikleri, arşivleme ve ISO süreçlerinde tecrübe edinmiş , iyi derecede excel bilen en az ön lisans mezunu çalışanlardan oluşmaktadır.

Giriş Kalite Kontrol Süreci

Firmanıza giren, satın alma parçalarının, üreteceğiniz ürünün kalite özelliklerine göre belirlenmiş, şartname ve teknik resimlere göre uygunluğunun takip edildiği birimdir. Bu birimdeki personelin teknik bir niteliğe sahip olması gerekmektedir. Ölçüm ve kontrol araçlarını iyi kullanabilmesi hatayı azaltır. Burada tutulan veriler ile, tedarikçilerinizi değerlendirebilirsiniz. ilerleyen zamanlarda tedarikçi yönetimini ayrıca anlatacağım. kısaca bahsetmek gerekirse yıllık ret oranlarına göre tedarikçi firmaların kalite seviyelerini bildirimler ve DÖF (Düzenleyici Önleyici faaliyet) ile istenilen seviyeye getirilebilir. Bu sisteme Tedarikçi Geliştirme Sistemi denir.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
Proses Kalite Kontrol Süreci

Üretim de mevcut kalite şartlarına uyum için, belirlenmiş, ölçü tolerans ve şekil kontrollerinin yapıldığı, üretim süreçlerindeki ilk işe başlama onayının daha sonra ara kontroller ile sürekliliğin üretimde sağlandığı bir yapıdır. Üretim esnasında yapılan kontrollere proses kalite kontrol denir.

İş akış şemalarına göre bu sürecinde bir akış süreci vardır. Teknik resimler çok büyük önem taşımaktadır. Resimler üzerinde kritik karakteristik özellikler ölçüler üzerinde olması gerekmektedir. Bu ölçülere göre kontroller gerçekleştirilir. Bir sonraki aşamaya geçişlerden önce mutlaka kontrollerin yapılması gerekmektedir. Buradaki mavi yaka personelin niteliği, teknik eleman olmalıdır.En az meslek lisesi mezunu olmalıdır.

Final Kalite Kontrol Süreci

Kalite sürecinin son noktası olan bu süreçte, müşteri gözü ile ürün kontrolü yapılmaktadır. Burada geçerli dokümanlar, teknik resimler, müşteri şartnameleri, yasal mevzuatlar olarak düşünebiliriz. Müşterinin ürünü görmek istediği şekilde, hatasız olarak üretildiğini ve bir sonraki sürece iletilmesi için kontrol edildiği nokta olan final kalite kontrol de, çalışacak personelin en az meslek lisesi mezunu ve iyi bir gözlem analiz yeteneğinin olması gerekmektedir.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
bottom of page