top of page

Fri Dec 14 2018 12:52:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Problem Nedir? Problem Analiz Aşamaları Nelerdir?

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Kalite bölümü olarak, işletmenizde bir çok problemle karşılaşmışsınızdır. Gerek üretim süreçlerinde, gerek diğer süreçlerde,yaşanan problemlerin bir analizi ve giderilmesi ve de takip edilmesi ile ilgili mutlaka bir sistem geliştirmek zorundasınız.

Problem nedir?

Problem çözme , çözümü bekleyen sorunların, çeşitli metotlar kullanılarak, sorunun ortadan kaldırılması uygulamasıdır.

Problem Çözmenin Aşamaları Nelerdir?

Problem Çözme 4 temel adıma sahiptir;

  • Problemin tanımlanması

  • Alternatif çözümlerin oluşturulması

  • Alternatiflerin seçilmesi ve değerlendirilmesi

  • Çözümün uygulanması ve takip edilmesi

 
1) Problemin Tanımlanması

 

Problem çözmeye başlamadan önce ilk aşama oluşan problemin, mevcut problem durumlarına göre ortaya bir tanı koymak gerekir. Problemin tanımlanması için, bu probleme neden olacak kök nedeni bulmamız gerekiyor. Alında tanımlama adımı probleme neden olan bu kök hatanın tanımında gizlidir.

Problemi tanımlarken, ya yazılı yada görsel şemalar ile desteklenmiş, tanı çeşitlerinden faydalanırız.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
2) Alternatif Çözümlerin Oluşturulması

Problem tanımı yapıldıktan sonra, probleme sebep olacak bir çok sebep düşünülerek, problem çözüme kavuşasıya kadar sebep sonuç ilişkileri göz önünde bulundurulması gerekir. Bu aşamada bir çok problem çöme yöntemi kullanılmaktadır.

Burada önerilen alternatif çözümlerin hemen kabul edilip, gerçek sonuca ulaşır olacağına kanaat getirmemek gerekir. Alternatif çözümler ana çözüme giden yollardır.

3) Alternatiflerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi

Bir alternatif olası çözüm için, dikkat edilmesi gerekenleri sıralamak gerekirse, belirlenen alternatif çözüm, ön görülmeyen sorunlara sebep olmadan bu alternatifin problemi çözmesi gerekir. Ayrıca,her problem çözücü tarafından kabul görmüş olmalıdır.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
4) Çözümün Uygulanması ve Takip Edilmesi

Çözüm için seçilen alternatif çözümler birleştirilip bunların planlanması ve bunun için hazırlıkların yapılması, çözüm için uygulamaların belirlenmesi ve çözümün etkilerinin izlenmesi, son olarak da çözümün son halinin başarısının takibinin yapılması gerekmektedir.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
bottom of page