top of page

Mon Dec 17 2018 05:55:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Talimat Nedir? Talimat Nasıl Yazılır

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Talimat kelime anlamı ile bir işin nasıl yapıldığını tarifleyen dokümanlardır. Genel olarak prosedürlere benzeyen ama prosedürün bir altında yer alan bu dokümanlar, yapılacak işin hangi aşamalardan geçeceğini açıkça tarifler.

Talimat Nasıl Yazılır?

Yapılacak işin, iş sırası ve yöntemleri açıkça anlatılması bunların sorumlularının belirlenmesi ve bu talimatların yanında kullanılacak olan ilgili dokümanların belirtilmesi ile talimatın şekli oluşturulmuş olur. Aşağıdaki sıralamada yazılacak talimat için ana başlıklar belirlenmiştir.

Sorumlular : Dokümanın içinde geçen faaliyeti “Kim Yapıyor?”  sorusunun karşılığının tanımlandığı ve hazırlayan, kontrol eden, onaylayan, yayımlayan  ile uygulayan sorumluların açıklandığı kısımdır.

Tanımlar : Doküman içinde varsa özel kavram ve terimlerin açıklaması yapılır.

Uygulama : Nasıl yapılıyor? sorusuna cevap veren bölümdür, talimatlar emir veriliyormuş gibi bir ifadeyle yazılırlar.

İlgili Dokümanlar : Doküman içinde geçen ilgili dokümanlar ve kullanılan formlar burada belirtilir.

Örnek Talimat Şablonu İçin Tıklayınız

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
Talimatlar Kesin Bir Dille Yazılmalı

Talimat yazarken temenni şeklinde değil de, kesin yargı dili kullanılmalıdır. Aksi takdirde, temenni şeklini aldığından uygulamada aksamalara sebebiyet verir. Bir talimat içerdiği uygulamayı kesin bir dille anlatmadığı zaman, yapılacak yanlış uygulama veya uygulamanın aksaması üretim süreçlerini etkileyeceğinden dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
bottom of page