top of page

Wed Dec 19 2018 07:06:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Taylor Sistemi Nedir? Hanry Ford Sistemi Nedir?

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
Amerika’da Kalite Kontrol

 

Amerikan sanayisi, genelde bir çok ortaktan oluşmuş, büyük endüstri kuruluşlarından oluşmaktadır. Bu kuruluşlar zamanla kendi içlerinde organizasyonlarını, ilgili işte uzmanlaşmış yöneticilere bırakarak, iş sahiplerinin yönetiminden, profesyonel alt yönetici grubuna işin devredilmesini sağlamışlardır. Bu yaklaşımda, ilerleyen zamanlarda profesyonel yönetici grubunu ortaya çıkarmıştır. Bu profesyonel yönetici grupları, verdikleri destek ile kalite kavramının gelişmesinde büyük rol oynamışlardır. Bir çok süreçte kalite kavramının denetim ve raporlama gücünü kullanan bu yöneticiler sayesinde, gelişen teknolojinin, makineleşmeler ile fazla işçi çalıştırma gibi kavramlardan uzaklaşarak, daha çok bilimsel yönetim anlayışında çalışmalar yapmışlardır. Bu da “Taylor Sistemi” kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

 

Taylor Sistemi

 

Frederick taylor kimdir, 1913 Yılında Taylor ‘un yayınladığı, “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” kitabında yer alan, sisteme göre, üretim süreçlerinin planlama süreçlerinden ayrılarak, üretimin yalnız başına bir düzen olduğu ve kendi iç dinamiklerinde, verimliliklerin en üst seviyede tutulması için, sürekli veri girişlerinin ve bu verilerin istatistiki verilere dönüştürülüp, süreçlerdeki aksaklıkların ve olumlu gelişmelerin raporlanması ile sistem çalıştırılmaktadır. Sistem işleyişi olarak, İNSPEKTÖR denilen, alanında belirli eğitimleri almış kişilerin üretim süreçlerine, Ustabaşı ve işçilerin, yönetimine verilmesi ile, üretimin içerisinden veriler çekilerek, raporlara dönüştürülmüştür. Bu verilerin işlenmesi ile, eğitimler düzenlenip, çok sayıda kalite uzmanı yetiştirilmiştir.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
Henry Ford Sistemi

 

Özetle bahsedecek olur isek, klasik üretimden, otomasyon tabanlı üretim hatlarına geçişin temelini atan Henry Ford, kurduğu fabrikalaşma düzeni ile, içerideki verileri, Taylor sistemine göre işleyip, üretim birim zamanlarındaki maliyeti azaltarak, standart bir üretim modeli geliştirmiştir.

Bu sistemde özellikle, tek düze iş çıkması amaçlanmıştır. Üretim hattındaki çalışanların bireysel yetenekleri ve inisiyatiflerine göre değil de, kim geçerse geçsin, o üretimi yapacak seviyede bir üretim düzeni alınmıştır. Bu da mesleki tatminsizlik gibi olumsuzluklara yol açsa da , totalde, hataların kontrol altına alınıp, üretim maliyetlerinin azalmasına sebep olmuştur. Diğer bir dezavantajı da, değişkenlik gösteren müşteri isteklerine cevap vermeyerek, standart üretimler yapılarak, bu tür müşterilerin kaybına sebep olmuştur.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
bottom of page