top of page

W Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

WAGES

ücretler

WALKING BEAM FURNACE

yürüyen tabanlı fırın

WALKWAY

küçük, dar geçit; yürüme yolu

WALL THICKNESS

duvar kalınlıı

WAREHOUSE

ambar, depo

WARNING LIMITS

ikaz sınırları

WARP

erilmek, çarpılmak

WARPAGE

erilme, çarpılma, deformasyon

WASH

yıkama

WASHBURN CORE

kolayca çıkarılabilir özel maça

WASHER

yıkayıcı (TM) pul, rondela

WASTE

israf, işe yaramaz, çürük

WASTE GAS

atık gaz

WASTE GAS ANALYSIS

baca gazı analizi

WASTE HEAT BOILER

baca gazları ile çalıştırılan buhar kazanı

WASTE OIL

atık ya

WATER

su sulamak

WATER COLUMN

su sütunu (basınç birimi)

WATER COOLER

su soutucu

WATER COOLING

su ile soutma

WATER COOLING PLANT

su soutma tesisi

WATER GLASS

cam suyu

WATER LEVEL

su seviyesi

WATER MAINS

su şebekesi

WATER PRESSURE

su basıncı

WATER PROOF

su geçirmez

WATER PUMP

su pompası

WATER REPELLANT

üzerinde su tutmaz, su defedici

WATER SOURCES

su kaynaı, memba

WATER TIGHT

su sızdırmaz

WATER TOWER

su kulesi

WATER TREATEMENT

su tesfiyesi

WATTMETER

vatmetre

WAVE

dalga

WEAR

giyinmek, aşınmak, yıpranmak

WEAR-OUT FAILURE

aşınma bozulması

WEARING PART

aşınma parçası

WEARING PLATE

aşınma plakası

WEATHER PROOF MOTOR

kötü hava şartlarına karşı muhafazalı motor

WEB

profilin gövde kısmı (sac)

WEDGE

kama, takoz

WEDGE-BRICK

sıkıştırma tulası

WEIGH-BRIDGE

kantar

WEIGHING

tartma, aırlıını ölçme

WEIGHT

aırlık, yük

WEIR

savak, bend

WELD

kaynak yapmak, kaynatmak (imalat teknii)

WELDABILITY

kaynak kabiliyeti

WELDING

kaynak, kaynatma (imalat teknii)

WELDING BAR

kaynak çubuu

WELDING ELECTRODE

kaynak elektrodu

WELDING FLUX

kaynak tozu

WELDING MACHINE

kaynak makinesi

WELDING NECK

kaynak boyunlu (flanş)

WELDING ROD

kaynak elektrodu

WELD BEAD

kaynak dikişi hattı

WELL

kuyu, kaynak

WELL BLASTING

laım atmak

WENSTROM MILL

yassı mamuller için özel olarak geliştirilmiş hadde tezgahı

WEST

batı

WET

ıslak, nemli

WET ANALYSIS

yaş analiz (KIM)

WET DRAWING

normal souk tel çekmeyi müteakip malzemeyi bakır veya kalayla kaplama

WHARF

kok rampası (KOK F.), iskele

WHEEL

tekerlek, çark, taşlama çarkı

WHITE

beyaz

WHITE GLOWING

beyaz derecede kızarma, akkor

WHITE HEAT

akkor

WHITE LEAD

üstübeç

WHITE LEAD

üstübeç

WHITE LEAD

üstübeç

WHITE METAL

kaymalı yataklar için babit alaşımı beyaz metal

WICKET (PEEP HOLE)

sıemens-martın fırın kapılarındaki gözetme delii

WIDE

geniş

WIDE FLANCE

geniş flanşlı-I-profili

WIDTH

vinç, bocurgat

WIND

sarmak, döndürmek, çevirmek, rüzgar, yel

WIND BOX

emiş kasası

WIND BOX TEMPERATURE

emiş kasası sıcaklıı

WIND MAIN

emiş alanı

WIRE

tel, kablo, telle balamak

WIRED

tel ile balanmış

WIRE BRUSHING

tel fırça ile fırçalamak

WIRE DRAWING

tel çekme

WIRE DRAWING DIE

tel çekme için lokma, mühre

WIRE ROD

filmaşin, kangal

WIRE ROPE

tel halat

WITH

ile

WITHSTAND

dayanmak, mukavemet etmek, karşı koymak

WOBLER

merdanenin kaplin balantı yeri istavroz

WOOD

ahşap, tahta, odunu

WOOD FLOUR

odun talaşı

WORK

iş, çalışma, faaliyet

WORKABILITY

işleyebilme kabiliyeti

WORKING CONDITIONS

çalışma şartları

WORKING POINT

çalışma noktası

WORKING ROLL

çalışan, bizzat ezme yapan merdane

WORKING VOLUME

faydalı hacım

WORKMANSHIP

işçilik

WORKS

tesisler

WORKSHOP

atelye

WORK BRICK

tula ısı

WORK LOADING

iş yükleme

WORK MANAGEMENT

iş idaresi

WORK MEASUREMENT

iş ölçmesi

WORK ROLL

işleyen merdane, ezici merdane, iş merdanesi (H)

WORK ROLL

işleyen merdane, iş merdanesi

WORK SAMPLING

faaliyet örneklemesi

WORK SITE

çalışma yeri, iş yeri, şantiye

WORK STUDY

iş etüdü

WORM GEAR

nihayetsiz dişli, sonsuz vida dişli düzeni

WRINKLE

buruşuk, kırışık

WRONG

yanlış

WROUGHT IRON

dövülebilir, dövülmüş demir

bottom of page