top of page

A Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

ABKANTPRESSE (ALM)-PRESS BRAKE

abkant pres, bükme presi

ABNORMAL LEVEL

tehlikeli seviye

ABNORMAL

anormal, normal olmayan

ABRASION

aşınma, aşındırma

ABRASION RESISTING STEEL

aşınmaya dayanıklı çelik

ABSOLUTE FREQUENCY

mutlak frekans, sıklık

ABSOLUTE HUMIDITY

mutlak nem

ABSOLUTE HUMIDITY

mutlak nem

ABSOLUTE TEMPERATURE

mutlak sıcaklık

ABSORBENT

emici

ABSORBER, SHOCK

amortisör

ABSORPTION

emme, mas etme

ACCELERATE

hızlandırma, ivme kazandırma

ACCELERATED TEST

hızlandırılmış deney

ACCEPTABILITY CONSTANT (K)

kabul edilebilirlik sabiti

ACCEPTANCE INSPECTION

kabul muayenesi

ACCEPTANCE PROCEDURE

kabul yöntemi

ACCEPTANCE SAMPLING

kabul örneklemesi

ACCEPTANCE SPECIFICATION

kabul şartnamesi

ACCESS

giriş, geçit

ACCESSORY

yardımcı parça, teferruat, aksesuar

ACCIDENT

kaza

ACCOMMODATE

yerleştirmek, birbirine uydurmak

ACCUMULATE

toplanmak, birikmek

ACCUMULATOR

akümülatör, batarya, biriktirici

ACCURACY

hassasiyet, doruluk

ACCURACY OF THE MEAN

ortalamanın doruluu

ACETYLENE WELDING

asetilen kaynaı

ACIDITY

asidlik

ACID BESSEMER CONVERTER

asit bessemer konvertörü

ACID BRITTLENESS

asitle temizlenmiş çelik çubuk tam yıkanmadan souk çekme yapılırsa yüzeydeki serbest hidrojen kırılma yapar.

ACID CLEANING

asitle temizlemek

ACID LINING

asid tula ile astarlama

ACID SINTER

asidik sinter

ACID SLAG

asidik curuf

ACRYLONITRILE AND BUTADIEN RUBBER

lastik

ACTION LIMITS

çalışma sınırları

ACTIVATING

başlatıcı

ACTIVE

etkin, aktif, eylemli

ACTIVE REPAIR TIME

gerçek onarım zamanı

ACTIVITY

faaliyet, etkinlik

ACTIVITY COEFFICIENT

aktivite kat sayısı

ACTUATE

harekete geçirmek, işlemek
tahrik etmek

ACTUATOR

harekete geçiren

ADAPTER

uydurucu, uyarlayıcı, dönüştürücü, adaptör

ADDENDUM

diş başı yükseklii

ADDITION

katkı, ilave

ADDITION AGENTS, ADDITION
MATERIALS, ADDITIVES

katkı maddeleri

ADDITIVE BINS

katkı maddesi siloları, bunkerleri

ADHERE

yapışmak, balanmak

ADHESION

yapışma, yapışkanlık

ADJACENT

bitişik

ADJUST

ayarlamak

ADJUSTABLE

ayarlanabilir

ADJUSTING NUT

ayar somunu

ADJUSTING SCREW

ayar vidası

ADJUSTMENT

ayar

ADMINISTRATIVE TIME

karar zamanı

ADSORBENT

yüzey tutan

ADVANCE

ilerleme, avans

AERATE

havalandırma

AEROMETER

gaz younluunu ölçer, gaz younluk ölçüleri

AFLOAT

yüzen, yüzmekte, havada

AFTER

sonra

AFTER BLOW

oksijen üflemesi sonrası

AGENT

ilave edilen madde, katkı maddesi

AGE HARDENING

yaşlandırma sertleşmesi

AGGLOMERATING PLANT

topraklama tesisi

AGGREGATE

toptan, küme, topak

AGGREGATE MATERIAL

kum, çakıl

AGITATE

çalkalamak, karıştırmak

AGITATOR

karıştırıcı, çalkalayıcı

AIR

hava, havalandırma

AIR BLAST

hava püskürtme

AIR BLAST CIRCUIT BREAKER

havalı devre kesici

AIR BOTTLE

basınçlı hava kabı

AIR BRAKE

hava freni

AIR CHAMBER

hava hücresi

AIR CHISEL

hava ile çalışan keski

AIR CLEANER

hava filitresi

AIR CLEANING

hava temizleme

AIR COMPRESSOR

hava kompresörü

AIR CONDITIONING

havanın ıslahı, şartlarını düzenleme

AIR COOLED

hava ile soutulmuş

AIR COOLING

hava ile soutma

AIR DRIVEN

hava ile çalışan

AIR FILTER

hava filitresi

AIR FLOW

hava akımı

AIR GAP

hava aralıı

AIR HAMMER

hava çekici

AIR HARDENING

havada sertleştirme

AIR HEATER

hava ısıtıcısı

AIR INTAKE

hava girişi

AIR NEEDED FOR COMBUSTION

yanma için gerekli hava

AIR OPERATED

hava kumandalı, pnömatik

AIR POLLUTION

hava kirlenmesi

AIR TIGHT

hava geçirmez

AIR VENT

havalandırma delii

ALARM

uyarı

ALIGN

ayar etmek, hizalamak

ALIGNMENT

ayar, hizalandırma, sıralama, sıra dizi

ALKALINE

alkali (Kim)

ALL

bütün, tüm, tamamen

ALLOWANCE

tolerans, müsaade, tahsisat

ALLOY

alaşım

ALLOYING ELEMENT

alaşım elemanı

ALLOY SCRAP

alaşımlı çelik hurdası

ALL IRON

tamamen demirden

ALL OVER

her tarafì

ALPHA IRON

demir-karbon diyagramìnda faz

ALTERNATE

deişken, alternatif

ALTERNATE CURRENT

alternatif akım

ALTERNATE ROLL

dönüşümlü hadde

ALTERNATOR

alternatör, generatör

AMBIENT

ortam, çevre, dolaşan

AMBIENT AIR

çevre havası

AMERICAN INSTITUTE OF STELL
CONSTRUCTION

Amerikan Çelik Konstrüksiyon Enstitüsü

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING
AND MATERIAL

Amerikan Makine Mühendisleri Kurumu

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL
ENGINEERS

Amerikan Milli Standardlar Enstitüsü

AMERICAN WELDING SOCIETY

Amerikan Test ve Malzeme Kurumu

AMMONIA

amonyak (KIM)

AMPERE

amper, elektrik akım kuvvet birimi

AMPERMETER

akım ölçer, ampermetre

AMPLITUDE

genlik, açıklık, sıa

ANALOGY

kıyaslama

ANALYSIS

analiz, tahlil

ANCHOR BOLT

ankraj civatası, balama civatası

ANCILARY

yardımcı

ANCILLARY EQUIPMENT

yardımcı techizat

ANGLE

köşebent

ANGLE EQUALLEG

eşitkenar köşebent

ANGLE OF BITE

kapma açısı

ANGLE UNEQALLEG

çeşitkenar köşebent

ANGLE VALVE

klapeli valf (açìlì)

ANION UNITS

anyon üniteleri

ANNEAL

tavlamak, gerilim gidermek

ANNEALING FURNACE

tav fırını

ANNUAL

yıllık

ANODE

anod (KIM)

ANVIL

örs

APART

aralıklı

APERTURE

açıklık, delik, pencere

APPARATUS

cihaz, aygıt, donanım

APPLIANCE

alet, cihaz, tertibat, avadanlık

APPLICATION

uygulama, müracaat, başvuru

APPLICATION FORM

müracaat formu

APPLY

tatbik etmek, müracaat etmek, başvurmak

APPRAISAL COST

deerlendirme maliyeti

APPROACH

yaklaşma, yanaştıìrma, yaklaşım

APPROACH TABLE

yanaştırma masası, girişten önceki role yolu

APPROACH TABLE

yanaştırma masası, giriş masası

APPROVE

tastik etmek, tasvip etmek, onaylamak

APPROXIMATELY

yaklaşık

APPROXIMATE METHOD

yaklaşık yöntem

ARBOR

Mil, malafa

ARCH

kemer, kavis

ARCH STONE

kemer, kilit taşı

ARC HEATING

elektrikli ark ile ısıtma

ARC WELDING

elektrik ark kaynaı

AREA

saha, alan

ARITHMETICAL MEAN

aritmetik ortalama

ARM

kol, dal, mil-silah

ARMATURE

armatür, bobin endüvisi

ARMOR PLATE

zırh levhası

ARRANGE

sisteme sokmak, tanzim etmek, düzenlemek

ARRANGEMENT

düzenleme

ASCENSION PIPE

kok fabrikalarìndan yükselen boru

ASH

kül

ASH PIT

kül çukuru

ASSEL MILL

et kalınlıı fazla ve büyük çaplı dikişsiz boru imalinde kullanılan üçlü özel boru haddesi

ASSEMBLY

takım, tertibat, montaj, donanım, komple

ASSEMBLY CABLE

kablo takımı

ASSEMBLY DRAWING

montaj resmi, komple parça resmi

ASSEMBLY DRIVE

tahrik donanımı

ASSEMBLY LINE

montaj hattı

ASSEMBLY OF PARTS

parçaların montajı

ASSESSED MEAN LIFE

deerlendirilen ortalama ömür

ASSESSED RELIABILITY

deerlendirilmiş güvenirlik

ASSIGNABLE CAUSE

deerlendirilen sebeb

ASYNCHRONOUS

asenkron

ASYNCHRONOUS MOTOR

asenkron motor

ATOMIZER

püskürtücü zerrelere ayırıcı

ATTACH

balamak, zapt etmek, tesbit etmek

ATTACHMENT

ba, alaka, ek ilave

ATTACH COLLAR

tesbit bilezii

ATTACH FLANGE

tesbit flanşı

ATTACH RAIL

tesbit sürgüsü

ATTENTION TIME

gözleme süresi

AUGER

burgu

AUSTEMPERING

kurşun veya tuz banyosunda çelie aralıklı su vererek iç gerilimsi beynit yapının elde edilmesi.

AUSTENITE

demir-karbon denge diyagramında A1 ve Acm üzerindeki faz yapısı

AUTO-SWITCH

otomatik şalter

AUTOMATIC

otomatik

AUTOMATIC CONTROL

özdenetim, otomatik kontrol

AUTOMATION

otomasyon

AUTOMOBILE

otomobil

AUTONOMY

otonom idare, baımsız yönetim

AUTO STOP

otomatik duruş

AUXILIARY

yardımcı, tali

AUXILIARY EQUIPMENT

yardımcı tesis, yardımcı techizat

AVERAGE

ortalama

AVERAGE CURRENT

ortalama akım

AVERAGE OUTGOING QUALITY (AOQ)

ortalama çıkış kalitesi

AVERAGE QUALITY PROTECTION

ortalama kalite koruması

AVERAGE SAMPLE NUMBER (A.S.N)

ortalama numune sayısı

AVERAGE TOTAL INSPECTION (ATI)

ortalama toplam muayene

AVERRAGE LOAD

ortalama yük

AVOGADRO’S LAW

avagadro kanunu

AWARUITE

tabiatta bulunan bir alaşım FeNi2

AXIAL

eksenel

AXIS

eksen

AXLE

aks, eksen

AXLE ARM

dingil başı

AXLE DRIVING

tahrik dingili

AXLE FORKED

çatal dingili

AXLE FRONT

ön dingili

AXLE LATCH

dingil tesbit mandalı

AXLE NUT

dingil başı somunu

AXLE OIL BOX

poyra, dingil kovanı

AXLE REAR

arka dingil

AXLE SHAFT

aks mili

AXLE SLING

amortisör askısı

AXLE STEERING

ana dingil

bottom of page