top of page

C Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

CAB

kiralık otomobil, taks, kabin

CABINET

kabine

CABLE

kablo, çelik halat

CABLE CAR

havai hat arabası

CABLE DRUM

kablo makarası, kablo tamburu

CAGE

yuva, kafes

CAKE

kalıplaşmak, katılaşmak

CALCAREUS

kalker

CALCIFTY

kireçsi hale getirmek

CALCINATION

kalsinasyon, sıcaklık etkisi ile toz haline gelmek, kireçsi olmak

CALCULATE

hesap etmek, hesaplamak

CALCULATION

hesap, tahmin

CALCULATOR

hesap makinası

CALIBRATION

kalibrasyon

CALIPERS

çap pergeli, kumpas

CAM

kam, eksantrik mil

CAMFER

egrilik, kavis

CAMPAIGN

kampanya, çalışma süresi

CAM SHAFT

eksantrik mil

CAM SWITCH

kamlı salter

CANCEL

iptal etmek

CANNING

konserve yapmak, kutuya koymak

CAP

kapak, başlık tapa

CAPABILITY APPROVAL

yetenek onayı

CAPACITOR

kondensatör, kapasitör

CAPITAL COST

kuruluş maliyeti

CAPITAL INVESTMENT

sermaye yatırımı

CAPPED STEEL

bir çeşit kaynar çelik, kapaklı ingota döküm şekli

CAR

araba, otomobil, vagon

CARBON

karbon (KIM)

CARBON BRICK

karbon tugla

CARBON EQUIVALENT

karbon eşdeeri

CARBON STEEL

karbonlu çelik

CARBON STELL

karbonlu çelik

CARRIER

taşıyıcı

CAR HAUL

vagon çekici (demiryolu)

CASCADE

ardışık

CASE

kutu, sandık, muhafaza; vaka, hal

CASE-HARDENING

sementasyon, çeliklerin yüzeyinde iç kısma göre daha sert bir tabaka yaratmak için yapılan karbon endirme, nitrürleme gibi sertleştirme işlemi

CASING

muhafaza (kırıcı), çerçeve, sandık

CAST

döküm

CASTABLE

dökülebilir, döküm teknii ile şekillendirilebilir

CASTEL  NUT

mazgallı somun

CASTER

dökücü, döküm makinası

CASTING

döküm

CASTING PIT

döküm çukuru

CAST IRON

dökme demir

CAST STEEL

çelik döküm

CATASTROPHIC FAILURE

tam ve ani bozulma

CATCH

mandal, dil, sürgü; yakalamak

CATCH THE CARBON

karbonu baglamak

CATENARY FURNACE

bir cins yassı kangal tav fırını

CAUSTIC EMBRITTLEMENT (BRITTLENES)

camsı görünüşlü kırılma

CAUSTIC SODA

sud kostik

CAVITY

oyuk, çukur, boşluk

CELL

hücre, oda-pil

CELLAR

bodrum, depo

CELLED

hücreler halinde

CEMENT

çimento, yapıştırıcı madde, yapıştırmak

CEMENTATION

sementasyon, çelik yüzeyine dışarıdan karbon vererek yüzey sertleşmesi temini

CEMENTITE

sementıt (Fe3C)

CENTER

merkez, orta

CENTERLINE

eksen

CENTER TO CENTER

merkezden merkeze

CENTIGRADE

santıgrad derecesi, su kaynama noktası 100, donma noktası 0 olan birim

CENTRALIZED FLUID SUPERVISION SYSTEM

merkezi yakıt kontrol sistemi

CENTRALIZED LUBRICATION

merkezi yaglama

CENTRIFUGAL CASTING

savurma döküm

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

uyumluluk belgesi

CERTIFICATE OF CONFORMANCE

uygunluk belgesi

CHAIN

zincir

CHAIN SAMPLING PLAN

zincirleme örnekleme planı

CHAMBER

oda

CHAMFER

pah

CHANCE CAUSES

şans nedenleri

CHANCE VARIATION

şans deişimi

CHANGE

deişmek, deiştirmek, deişme

CHANNEL

kanal-U-profili

CHARASTERISTIC CURVE

karakteristik eri

CHARCOAL

odun kömürü

CHARGE

şarj (YF), doldurmak, yüklemek

CHARGE DOOR

sarj kapısı

CHARGE FINISH

şarj bitimi

CHARGE PLATFORM

sarj holü, sarj platformu, sarj sahanlıgı

CHARGE START

şarj başlangıcı

CHARGING

sarj etmek

CHARGING BOX

şarj kutusu

CHARGING CAR

şarj arabası (KOK F)

CHARGING CRANE

şarj vinci

CHARGING MATERIAL

şarj malzemesi

CHARGING SKIP

şarj vagoneti

CHARIOT

araba, zafer arabası

CHART

şema, resim, diagram, grafik

CHARTER

kiralamak, nakliye anlaşması, patent

CHASER

kesici uç, keski

CHASSIS

şasi

CHECK

kontrol, tahdit, durdurma

CHECKER

hava ısıtma kamarası (YF sobası)

CHECKERS

rejeneratif ısı transfer sistemi

CHECKER CHAMBER

çeker kamarası (rejinatörün tugla orulu ısı transfer bolumu)

CHECKER PLATE

baklavalı saç

CHECK ARM

hareket tahdit kolu

CHECK LIST

kontrol listesi

CHECK NUT

kontra somun

CHECK SCREW

ayar vidası

CHECK VALVE

durdurma valfı, geri çevirmez valf, emniyet subabı, çek valf

CHEMICAL

kimyasal

CHEMICALLY  PURE

kimyasal olarak saf durumda olan

CHEMICAL ENGINEERING

kimya mühendislii

CHILL

soutmak

CHILL CASTING

çil döküm, dışı sert kabuk döküm

CHILL INDEFINITE

kesin sınırlara sahip olmayan döküm, çil bölge (sert kabuk)

CHIMNEY

baca

CHIMNEY DAMPER

baca sürgüsü

CHIMNEY VALVE

baca valfı

CHIP

talaş kaldırmak, talaş

CHIPPING

yontmak, ufak parçalar koparma, çapak kırmak

CHISEL

kesk, kalem

CHOCKE

takoz, difüzör, destek

CHUCK

mandren pens torna aynası

CHUCK AIR

hava supabı

CHUTE

şut, akıtma oluu

CINDER

curuf, kül

CINDER NOTCH

curuf delii (yüksek fırın ve benzeri yerlerde curufun dışarı akıtıldıı delik)

CINDER NOTCH STOPPER

çamur topu (curuf deliini çamurla kapatır.)

CIRCLE

daire

CIRCUIT

devre (EL)

CIRCUIT BREAKER

devre kesici şalter (EL)

CIRCULATE

dolaştırmak

CIRCULATION

devrean, dolaşım

CIRCULATION PUMP

devir-daim pompası

CIVIL ENGINEERING

inşaat mühendislii

CLAD

kaplama örtme

CLAMP

kelepçe, sıkıştırma, mesnet, işkence mandal, mengene

CLAMPSHELL

klemşel

CLASS

sınıf

CLASSIFICATION

sınıflandırma

CLASS BOUNDARIES

sınıf sınırları

CLASS INTERVAL

sınıf aralıı

CLAY

kil, çamur

CLAY GUN

çamur topu

CLAY UNFIRED

pişmemiş kil

CLEANER

temizleyici

CLEAR

serbest, açık, temiz

CLEARANCE

boşluk

CLIENT

müşteri

CLINKER

klinker (SIN)

CLINKS

kılcal çatlaklar

CLIP

kesme, kırpma, raptiye, mandal, kıskaç, krepo

CLIP BOLT

krepo pernosu

CLOCKWISE

saat ibresi dönüşü yönünde

CLOG

tıkanmak

CLOSE

kapamak, yakın

CLOSED

kapalı

CLOSED CIRCUIT

kapalı devre

CLOSED PASS

kapalı paso

CLOUDBURST TESTER

özel bir serlik ölçme deney cihazı

CLUSTER MILL

altılı özel souk hadde

CLUTCH

kavrama, debriyaj

COADING

kotlama

COAGULANT

curuf toplayıcı

COAL

kömür

COAL BARROW

kömür arabası

COAL BINS

kömür siloları

COAL CHEMICALS

kömürden elde edilen yan  ürünler

COAL CONVEYÖR

kömür konveyörü

COAL DUST

maden kömürü tozu

COAL PULVERISING MILL

kömür pulverize deirmeni

COARSE

kaba, kalın

COARSE CRUSHING

kaba kırma

COARSE SCREEN

kaba elek

COARSE SIZE

tane büyüklüü

COAST

sahil, kıyı

COASTAL AREA

sahil bölgesi

COAT

kat (boya), tabaka, kaplamak

COATING

kaplama

COATING ROLL

kaplama merdanesi

COBBLE

sıkışma, kör düüm (H), hadde bozuu

COEFFICIENT OF VARIATION

deişim katsayısı

COGGING MILL

blok haddesi

COHERENT

yapışıcı

COIL

kangal, bobin, helezon

COILER

bobin sarıcı

COIL BINDING UNIT

kangal balama ünitesi

COIL BOX

bobin kutusu

COIL CAR

bobin arabası

COINCIDE

uymak, uygun düşmek, rastlaşmak

COKE

kok kömürü

COKE BREEZE

kok tozu

COKE FINE

kok tozu

COKE GAS

kok gazı

COKE NUT

ceviz koku

COKE OVEN

kok fırını

COKE PUSHER

kok itme makinası

COKE QUENCHING

kok soutma

COKE RATE

kok sarfiyatı oranı

COKE WHARF

kok rampası

COKING

koklaşma

COKING COAL

maden kömür, koklaşabilir kömür

COKING COAL

koklaşabilir taş kömürü

COKING FACILITIES

kok fabrikasına ait tesisler

COKING FINES

koklaşma tane irilii

COLA WASHING PLANT

kömürün yıkanarak zenginleştirildii tesis

COLD

souk

COLD BLAST

souk hava

COLD BLAST VALVE

souk hava valfı

COLD BOX RESIN

kendi kendine katılaşan reçine

COLD DRAWING

souk çekme (souk haddeleme)

COLD END SHEAR

souk malzeme uç makası

COLD PIG

soumuş pik demir (külçe halinde)

COLD ROLLED PRODUCTS

souk halde mamulleri

COLD ROLLED STEEL

souk haddelenmiş çelik

COLD ROLLING

souk haddeleme

COLD ROLL MILL

souk haddehane

COLD ROLL MILL

souk hadde

COLD SCREEN

souk eleme

COLD STRIPPING LINE

souk şerit (band) hattı

COLD STRIP MILL

souk band haddesi

COLD WORK

souk işlem

COLD WORK STEEL

souk iş takım çelii

COLLAPSE

çökme, göçme, katlanma

COLLAPSE RESISTANCE

boruların dış basınca olan direnci

COLLAR

kala, merdane kalası (kuşaı), yaka, halka, burç, manşon

COLLATERAL

zincirleme, müteselsil

COLLECTING ELECTRODE

toplama elektrodu

COLLIER

kömür nakliye gemisi

COLOMANITE

kolomanıt

COLUMN

sütun, direk, kule

COMBINATION

kombine, tertip, birleşik

COMBINE

birleşik, birleştirilmiş

COMBINED ACTIVITY

birleşik faaliyetler

COMBUSTIBLE

yanıcı

COMBUSTION

yanma

COMBUSTION CHAMBER

yanma hücresi, alev bölmesi

COMBUSTION GAS

yanmış gaz

COMBUSTION PRODUCT

yanma ürünleri

COMBUSTION ZONE

yanma bölgesi

COMMAND

emir

COMMODITY

mal, eşya, ticari mal

COMMON

ortak, müşterek

COMPACT

sıkıştırmak, toplamak, sıkı toplu halde

COMPACTIBILITY

sıkıştırılabilirlik

COMPANY

şirket

COMPATIBLE

uygun

COMPENSATE

tanzim etmek, dengelemek

COMPENSATION

tanzim, dengeleme

COMPLETE

komple, bütün

COMPLETE FAIULURE

tam bozulma

COMPLIANCE

uyum

COMPONENT

bileşen, aksam, kompenent

COMPOSITION

bileşim

COMPOUND

bileşik, karışım, halita

COMPRESSED AIR

basınlı hava

COMPRESSION

sıkıştırma

COMPRESSION STRENGTH

basma mukavemeti

COMPRESSIVE STRENGTH

basınca mukavemet

COMPRESSOR

kompresör

CONCENTRATE

younlaştırmak

CONCENTRATION

younluk, derişik

CONCENTRIC

eş merkezli

CONCEPTUAL

prensibi yansıtan, kavramsal

CONCRETE

beton

CONCRETE POLE

beton direk

CONCRETE REINFORCED-BARS

betonarme için çelik çubuklar

CONDENSATE

kıvamlamak, youşturmak, kondensat

CONDENSER

kondensatör, younlaştırma

CONDITIONING

ıslah etme, düzeltme

CONDUCTOR

iletici, iletken

CONDUCTOR

iletici, iletken

CONDUIT

kablo borusu (EL)

CONDUIT ROLL

iletken merdane

CONE

mahrut, koni

CONFICIENT INTERVAL

emniyet aralıı

CONFIDENCE

güven, emniyet

CONFIDENCE COEFFICIENT

emniyet katsayısı

CONFIGURATION

yapı, görünüş, şekil

CONFORMANCE

uygunluk

CONNECT

balamak, irtibat kurmak

CONNECTION (FITTING)

balantı

CONSECUTIVE

peşpeşe, ardışık, ardarda gelen müteselsil

CONSERVE

muhafaza etmek

CONSIGN

bir malı vermek, teslim etmek, tahsis etmek

CONSIGNMENT

mal gönderme, sevkiyat

CONSISTENCY

kıvam, kesafet

CONSTANT

sabit, daimi, deişmez

CONSTITUENT

öe, unsur, seçmen

CONSTRUCTION

inşa, bina

CONSUMABLE

sarf malzemesi niteliinde

CONSUME

sarf etmek, tükenmek

CONSUMER

tüketici

CONSUMER RISK

tüketici riski

CONSUMPTION

tüketim,sarfiyat

CONTACT

deme, temas

CONTACT ANGLE

paso dizaynında “temas açısı”

CONTACT AREA

paso dizaynında “temas alanı”

CONTAIN

ihtiva etmek, içine almak

CONTAINER

kap, muhafaza kutusu

CONTAMINATE

pisletmek, lekelemek, kirletmek

CONTAMINATION

bulaşma, kirlenme, pislenme

CONTENT

tenör içindeki miktar, muhteviyat

CONTINGENCY

beklenilmeyen olay, ihtimal

CONTINUOUS CASTER

sürekli döküm tesisi

CONTINUOUS CASTING

sürekli döküm

CONTINUOUS FURNACE

tünel fırın

CONTINUOUS MILL

kontınü haddehane

CONTINUOUS SAMPLING PLAN

sürekli numune alma planı

CONTIUNE

sürmek, devam etmek

CONTOUR

yüzey profili

CONTRACT

mukavele yapmak, kontrata balamak

CONTRACTING

mukavele yapan

CONTRACTION

büzülme

CONTRACTION ALLOWANCE

çekme payı

CONTRACTOR

müteahhit, yüklenici

CONTRACTOR

müteahhit, yüklenici

CONTROL

kontrol, kumanda

CONTROLLED COOLING

kontrollu soutma

CONTROLLED PROCESS

kontrol edilmiş işlem

CONTROL BOARD

kontrol paneli

CONTROL CHART

kontrol grafii

CONTROL PANEL

kumanda tablosu

CONTROL PANEL

kontrol tablosu

CONTROL PULPIT

kumanda odası

CONTUNUOUS

sürekli

CONVERTER

konvertör, dönüştürücü

CONVEYOR

kangal konveyörü

CONVEYOR

konveyör, götürücü

CONVEYOR BELT

konveyör kayışı

COOL

soumak, soutmak

COOLANT

soutucu mayi

COOLER

soutucu

COOLING

soutma

COOLING BED

soutma yataı

COOLING BED

soutma ızgarası (yataı)

COOLING PLATE

soutma plakası

COOLING STRESS

soutma ile hasıl olan gerilimler

COOLING SYSTEM

soutma sistemi

COOLING TOWER

soutma kulesi

COOLING WATER

soutma suyu

COP

üst derece

COPPER

bakır

CORE

dökümcülükte kullanılan maça, nüve göbek, öz

CORELESS INDUCTION FURNACE

nüvesiz endüksiyon fırını

CORE ARBOR

maça feneri

CORE BOX

maça sandıı

CORE PRINT

maça başı

CORE SHOOTING MACHINE

maça makinası

CORE VENT

maça havalıı

CORK

mantar

CORNER

kenar, köşe

CORONA WIRE

şarj teli

CORRECT

doru, hatasız

CORRECTIVE MAINTENANCE

düzeltici bakım

CORROSION RESISTANCE

korozyon direnci

CORRUGATE

kıvırmak, ondüle yapmak

CORRUGATED PLATE

oluklu levha

CORRUGATED SHEET

oluklu saç levha

COST

fiyat, maliyet

COST CONTROL

maliyet kontrolü

COST FUNCTION

maliyet fonksiyonu

COTTER PIN

maşalı pim, kopilya

COTTON TIE

pamuk v.s. balyaları için çelik şeritler

COUNTER

karşı, mukabil, aksi, karşıt, sayaç

COUNTERSINK

havşa açmak (imalat teknii)

COUNTERSUNK

havşalı

COUNTERWEIGHT

denge aırlıı, mukabil aırlık

COUNTER BALANCE

dengelemek, denge

COUNTER BORE

kör delik

COUNTER CLOCKWISE

saat ibrelerinin dönüş yönünün aksine

COUNTER DRILL

hazır delii büyütmek

COUPLE

çift

COUPLING

kaplin, balantı, kavrama, kuplaj rakor (boru)

COURP

demiryolu kavşaı

COVER

kapak, kılıf, kapatmak, kaplamak

COVER-LIFTING MACHINE

kapak arabası (kapaı kaldırıp taşıyabilen, mekanik sistem)

COWPER

yüksek fırın sobası

CRACK

çatlak, çatlama, yarık

CRADLE

beşik, kızak

CRADLE ROLL

beşik merdanesi

CRANE

vinç

CRANE DRIVER

vinç sürücüsü

CRANE RAILS

vinç rayı

CRANK

krank, ilk hareket kolu

CRANK CASE

karter

CRANK SHAFT

krank mili

CRAWLER

palet, paletli araç

CREEP

sürünme, malzeme özelliklerinden biri

CREW

ekip, mürettebat, grup

CRIMPING

dikişli boru imali için; dikiş yerine gelecek levha kenarlarının uygun bileşim için ilk şekillendirme

CRITICAL

kritik

CRITICAL COOLING RATE

kritik soutma hızı

CRITICAL DEFECT

kritik kusur

CRITICAL FAILURE

kritik bozulma

CRITICAL PATH METHOD

kritik yol yöntemi

CRITICAL POINT

kritik nokta

CROCHET (FR)

kanca

CROP

kırpma, kırpıntı (HD)

CROP ENDS

kırpıntı parçaları (kesilen uç baş atıkları)

CROP PUSHER CAR

kırpıntı itme arabası

CROP SHEAR

kırpıntı masası

CROP SHEAR

kırpma makası

CROSS-HEAD SCREW

yıldız oyuklu vida

CROSS COUNTRY MILL

yanyana dizilmiş haddeler sistemi

CROSS SECTION

enine kesit, profil

CROWN

taç (levha imalinde, merdane eilmesi sonucu orta kısmın kalınlıının kenarlardan daha fazla olması hali)

CRUCIBLE

ergitme potası

CRUCIBLE FURNACE

pota fırını

CRUCIBLE STEEL

pota çelii

CRUCIFRM SECTIONS

haç şeklinde profiller

CRUDE

ham, olgunlaşmamış

CRUDE STEEL

ham çelik

CRUSH

kırmak, ufalamak

CRUSHER

kırıcı (MAD)

CRUSHING STRENGTH

ezilmeye mukavemet

CRUST

kabuk

CRYSTAL

kristal, billur

CUBBY HOLE

torpido gözü

CUBE

küp

CUBIC FEET

0,0283 m³ (ngilizce hacım ölçüsü)

CUBIC FEET PER HOUR

0.0283 m³ /saat

CUBIC FEET PER MINUTE

0.0283 m³/dakika

CUBIC FEET PER SECOND

0.0283 m³/saniye

CULMINATE

en yüksek noktaya varmak, en yüksek dereceye gelmek

CUMULATIVE

toplanmış, birikerek oluşmuş, ilave

CUMULATIVE DISTRIBUTION

kümülatif daılım

CUPOLA

kupol ocaı

CUPPING TEST

saçların şekillendirme özellii testi (eriksen testi)

CUPPY WIRE

iç bünyesi bozuk ve hatalı tel

CURIE TEMPERATURE

manyetik özelliin kaybolduu sıcaklık

CURRENT

akım, cereyan, akıntı, hali hazır, geçerli

CURTAIN SPRING WIRE

perde yay teli

CURVE

eri, viraj

CURVED

eri, bükülmüş

CUSTOMER

müşteri

CUT

kesmek, kesik

CUT-OFF

kesinti, kesmek, kapamak

CUT-STAY FENCE

özel bir cins tel örgü

CUTTING EDGE

kesici aız

CYANIDE

siyanür

CYCLE

çevrim

CYCLINDER

silindir

CYCLONE

siklon

bottom of page