top of page

D Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

DAM

su bendi, baraj

DAMAGE

hasar

DAMASCUS STEEL

şamçelii (eski douda düşük yüksek C.lu çelikleri demet yapıp döverek elde edilen özel kalite çelik)

DAMP

nemli, rutubetli; kömür madeninde oluşan zararlı gaz

DAMPER

azaltıcı, düşürücü, söndürücü, damper

DAMPING

ıslatmak, söndürmek

DANGER

tehlike

DARFT (DRAUGHT)

hava cereyanı, geminin taşırdıı su; kur’a (asker); taslak çekme sürükleme (baca çekişi)

DARK

karanlık, koyu

DASH-LIGHT

far

DATA

veri, karakteristik bilgi

DE-AERATOR

hava giderici

DEAD TIME

ölü zaman

DEAD ZONE

ölü bölge

DEAERATE

havasını gidermek

DEBURR

çapak almak (imalat teknii)

DECANTER TANK

durultucu depo

DECARBURISATION

karbon giderme

DECELARATE

hız kesmek, yavaşlatmak

DECIMAL

ondalık

DECISION FUNCTION

karar fonksiyonu

DECK

güverte, kat

DECOMPOSE

ayrışmak

DECREASE

azaltma, eksiltme

DEEP

derin

DEEP DRAWING

derin çekme

DEEP FREEZE

derin dondurucu

DEESIGN REVIEW

tasarımın incelenmesi

DEFECT

arıza, kusur, girinti çıkıntı ve çatlaklar (H)

DEFINITE CHIILL (CLEAR CHILL)

sert kabuk ile içteki yumuşak ksmı belirgin bir sınırla ayıran döküm

DEFLECT

saptırmak, çevirmek, yansıtmak

DEFLECTOR

saptırıcı,yolundan çevirici

DEFORMATION

şekil deiştirme bozunum

DEFORMED BAR

nervürlü çubuk

DEFROST

buzun erimesi

DEGASSING TOWER

gazsızlaştırma kulesi

DEGREE

derece

DEGREE OF FREEDOM

serbestlik derecesi

DEGREE OF INSPECTION

muayene derecesi

DEGSSING

gaz alma

DEKISH

torpido arabası iç temizlii (YF)

DELAY

gecikme, tehir, geciktirmek

DELETE

iptal etmek

DELIVER

teslim etmek, vermek; kurtarmak

DELIVERY

teslim

DELIVERY DATE

teslim tarihi

DELIVERY DESK

çıkış masası (H)

DELIVERY QUALITY

teslim kalitesi

DELIVERY SIDE GUIDE

çıkış yan yolluu

DELIVERY TABLE

çıkış masası (hadde çıkış role yolu)

DELTA CONNECTION

elektrık balantılarında üçgen balantı sistemi

DELTA CONNECTION

elektrık balantılarında üçgen balantı sistemi

DENSITY

yogunluk

DEOXIDIZE

deoksitleme, oksijen giderme

DEPARTMEN

bölüm, şube

DEPOSIT

maden yataı, rezerv (MAD); birikinti, teminat akçesi

DEPRECIATION

amortisman, itfa

DEPTH

derinlik

DEPTH OF HEART LAYER

yatak malzemesi yükseklii

DERATING

yük azalması

DERIVATIVE CONTROL

türevsel kontrol

DERRICK

dikme vinç, maçuna

DESCALING

tufal giderme

DESCRIPTION

izahat, açıklama

DESEAM

slabların yüzlerindeki çatlakların giderilmesi

DESIGN

tasarım

DESIGNATE

tesbit etmek, işaret etmek, tayin etmek

DESIRED VALUE

arzulanan, beklenen deer

DESULPHURISATION

kükürt giderme

DETAILED LAY-OUT PLAN

ayrıntılı yerleştirme planı

DETAIL DRAWING

detay resmi, imalat resmi

DETECTING ELEMENT

tesbiti yapılan element

DEVELOPMENT

geliştirme, büyüme

DEVIATION

sapma

DEVICE

cihaz, alet

DEW-POINT

çi noktası

DEXTRIN

dekstrin

DIAGONAL

çapraz

DIAGRAM

diyagram

DIAL

kadran

DIAMETER

çap

DIAMETRAL PITCH

25.4 /modül (dişli çarklar)

DIAMOND

elmas

DIAMOND PASS

oval paso şekli

DIAPHRAGM VALVE

diyaframlı valf

DIE

kalıp

DIESCHER MILL

dikişsiz boru imal eden iki merdaneli (6 açılı) özel bir hadde

DIE CASTING

pres döküm

DIFFERENTIAL

difransiyel

DIFFICULT

zor, kolay olmayan

DIFFUSER

difüzör

DIFFUSION

difüzyon, içine işleme, yayınım, nufuz etme

DIG

hafriyat, kazı

DIGGING

kazmak, hafriyat

DIGITAL

sayısal

DILUTE

sulandırmak, inceltmek (boya)

DILUTION

sulandırma

DILUTION TANK

seyreltme tankı

DIMENSION

ölçü

DIPSWITCH

selektör

DIP COATING

daldırma ile yüzey kaplaması

DIRECT

dorudan dosdoru

DIRECTIONAL SOLIDIFICATION

yönsel katılaşma

DIRECT CURRENT

doru akım

DIRT

kir, pislik

DIRT GAS

kirli gaz

DISCHARGE

deşarj, boşaltma, yük boşaltma, terhis çıkarmak

DISCHARGE END

çıkış ucu

DISCHARGE PIPE

boşaltma borusu

DISCONNECTING SWITCH

irtibat kesme, kapama dümesi

DISLOCATION

kristal atomlarının yerini kaybetmesi, kristal hatası daılma

DISPATCH

göndermek

DISPENSE

daıtmak, tevzi etmek

DISPERSION

daılma

DISPOSAL SPECIFICATION

kayıt silme şartnamesi

DISPOSE

düzenlemek, kullanmak, tasarruf etmek

DISPOSE OF

elden çıkarmak

DISPROPORTIONAL

oransız, biçimsiz

DISSIPATE

daıtmak, israf etmek

DISSOLVE

erime, eritme

DISTANCE

mesafe, uzaklık

DISTILLATE

destile etmek, damıtma

DISTORT

deforme etmek, eritip çarpıtmak

DISTRIBUTE

daıtma, daılım

DISTRIBUTION

daıtım, tevzi, daılma

DISTRIBUTION CURVE

daılım erisi

DISTRIBUTION FUNCTION

daılım fonksiyonu

DISTRIBUTOR

daıtıcı

DISTRICT

bölge, mıntıka, kaza

DITTO

aynısı

DIVERSION

derivasyon, çevirme, saptırma

DIVERT

saptırmak

DIVISION

bölüm, kısım

DO

yapmak, yap

DOCK

rıhtım, dok, gemi havuzu

DOLOMITE

dolomıt

DOLOMITE THROWING MACHINE

dolomıt püskürtme makinası

DOME

kubbe

DOMESTIC

yerli

DORMAND SCRAP

ömrün tamamlamış her türlü çelik

DOT DIAGRAM

nokta diyagramı

DOUBLE

çift, duble

DOUBLE ENDED

çift aızlı anahtar

DOUBLE ENDED SPARE

tedek ihtiyat az kıt idareli kullanmak esirgemek

DOUBLE HEADED RAIL

çift mantarlı ray

DOUBLE SAMPLING

ikili numune alma

DOWEL

dübel

DOWEL PIN

kavale

DOWN

aşaı

DOWN-CUT SHEAR

giyotin tip makas

DOWNENDER, COIL

bobin yatırıcı (H)

DOWN COILER

bobin sarıcı

DOWN COMER

yüksek fırının tepesinden doru aşaı doru inen büyük gaz borusu

DOWN TAKE

gaz iniş borusu (YF)

DOWN TIME

çalışma koşullarında bulunmama zamanı, duruş zamanı

DRAG

dökümcülükte alt derece

DRAG-OVER MILL

ikili saç haddesi (Tek yönde haddeleme yapılıyor. Malzeme üstten geri veriliyor.)

DRAIN

su boşaltmak, akıtma, su mecrası, kanal

DRAINAGE

boşaltma,akıtma, su mecrası, kanal

DRAINPIPE

savak, su boşaltma borusu

DRAUGHT

ezme, (haddelemede malzemenin ezilmesi)

DRAWING

resim, şema, plan, tenik resim, çekmek, uzatmak (tel imali, presle imal)

DREDGE

taramak, tarak, iyi madenden ayrılma az deerli maden

DRILL

matkap, matkapla delmek

DRILLING

delme, sondaj

DRIVE

tahrik etmek, sürmek (otomobil) kumanda etme, cir cihaz çalıştırma

DRIVER

sürücü, şöfor

DRIVE KEY

sürme yönünde çalışan tırnak

DRIVE MECHANISM

tahrik mekanizması

DRIVE MOTOR

tahrik motoru

DRIVE SHAFT

tahrik mili

DRIVE SIDE

tahrikli taraf

DROP FORGING

kalıpta dövme

DROP HAMMER

şahmerdan

DROSS

oksid curuf

DRUM

tambur, kasnak çemberi, bidon

DRY

kurutmak, kuru

DRYING OVEN

kurutma fırını

DRY COAL

kuru kömür

DRY DRAWING

normal souk çekme. Sonradan herhangi bir kaplama v.s. yapılmıyor

DRY SAND MOULD

kuru kum kalıp

DRY STRENGTH

kuru mukavemet

DUCT

boru, kanal, mecra

DUCTILE

sünek, kırılgan olmayan

DUCTILITY

malzemenin haddede işlenebilme özellii, yumuşaklık durumu, süneklilik

DUMMY

kukla faaliyet (Endüstri müh. de)

DUMMY BAR

kontinü dökümde ilk başta kullanılan ve ”kukla”tabir edilen metalik rehber parça, kukla başı

DUMP

boşaltmak

DUMPER

boşaltıcı, devirici

DUMPER CAR

boşaltma arabası, cevher maniplasyonunda kullanılan devirmeli arama

DUMP TRUCK

damperli kamyon

DURABILITY

dayanıklılık, süreklilik

DURATION

müddet, devam

DUST

toz

DUST CATCHERS

toz tutucular

DUST COLLECTOR

toz toplayıcı

DUST EXRTACTION

toz ayırma

DUTY

hizmet vazife, iş

DYNALLOY

özel bir alaşımlı çelik

DYNAMIC BRAKING

dinamik fren

bottom of page