top of page

H Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

HADFIELD STEELS

alaşaımlı manganez çelii özellikle aşınmada direnci fazla bir çeliktir.

HAGG CARBIDE

Fe2C yapısındaki demir karbür

HALF

yarım

HALTER

ilmik, halka

HALVE

yarıya bölmek

HAMMER

çekiç, çekiçle dövmek

HAMMERHEAD

çekiç başı

HAMMERING

çekiçleme

HAMMER WELDING

demirci kaynaı

HAMMER WELDING

demirci kaynaı

HAND

el

HANDICAP

engel, handikap

HANDLE

sap, kol, kabza, kulp

HANDLING

taşımak, sevk, manipülasyon

HANGING

asılı askı

HANGING FURNACE

şarjın aşaı inişinin gecikmesi (YF)

HANGING GUIDE

askı yolluu

HARBOUR

liman

HARD

kart, sert, zor

HARDENABILITY

sertleştirme özellii

HARDENABILITY INTENSIFIER

sertleştirmeyi artırıcı elemanlar

HARDENED

sertleştirilmiş

HARDENED STEEL

sertleştirilmiş çelik

HARDEN

sertleştirmek

HARDNESS

sertlik

HARD BURNED

sert pişmiş, yüksek sıcaklıkta pişmiş (tula)

HARD CHROMIUM COATING

sert krom kaplama

HAUL

çekmek, taşımak

HAZARD

tehlike

HEAD

baş

HEADER

kollektör boru (akışkan teknii)

HEAD AFFECTED ZONE

ısıya maruz bölme

HEAD PHONE

kulaklık

HEAD SPROCKET

baş bakla, zincirin baş baklası

HEARTH

hazne (YF) , ocak

HEARTH LAYER

ocak ve hazne tabakası

HEAT

ısı, hararet

HEATER

ısıtıcı

HEATING

ısıtma, tavlama

HEATING FURNACE

tav fırını

HEAT BALANCE

ısı balansı

HEAT EXCHANGER

ısı transferi yapan cihaz, eşanjör (reküperatör v.s gibi)

HEAT INPUT

sisteme giriş yapan ısı miktarı

HEAT LOG

döküm raporu

HEAT OF COMBUSTION

yanma ısısı

HEAT RESISTANT

ısıya dayanıklı

HEAT RESISTING STEEL

ısıya mukavim çelik

HEAT TRANSFER

ısı transferi

HEAT TREATED

ısı ile muamele edilmiş, tavlanmış, ısıl işlem uygulanmış

HEAT TREATMENT

ısı ile muamele, ısıl işlem

HEAVY

aır, kuvvetli

HEAVY DUTY

aır hizmet, zorlu iş, güç servis

HEAVY SECTION

aır profil, büyük kesitli profil

HEIGHT

yükseklik

HEMATITE

hematit

HEMISPHERE

yarım küre

HEXAGON

altıköşe

HEXAGONAL  NUT

altı köşe başlı somun

HIGH

yüksek, irtifalı

HIGH FREQUENCY

yüksek frekans

HIGH PRESSURE

yüksek basınç

HIGH PRESSURE

yüksek basınç

HIGH STRENGTH BOLT

yüksek mukavetmetli civata

HIGH TOP PRESSURE

yüksek tepe basıncı

HIGH VELOCITY

yüksek hız

HIGH VOLTAGE

yüksek gerilim

HINGE

menteşe

HISTOGRAM

histogram

HOB

azdırma bıçaı (talaşlı imalat)

HOBBING MACHINE

azdırma freze

HOIST

vinç, kaldırma

HOISTING POWER

tutmak, malik olmak, bırakmamak

HOIST HOUSE

asansör kızaı, asansör çerçevesi

HOLDING FURNACE

tavlı malzemeyi belli sıcaklıkta bekletmeye yarayan fırın

HOLD AS A SPARE

yedek olarak bulundurmak

HOLD DOWNROLL

bastırma merdanesi

HOLE

delik

HOME SCRAP

demir çelik fabrikalarının kendi dahili hurdası

HOMOGENOUS

homojen,mütecanis

HONING

honlama, perdahlama

HOOD

başlık, kılıf

HOOK

kanca

HOOK BLOCK

kanca makarası

HOOK CONVEYOR

kancalı konveyör

HOOP

çelik çenber, kasnak, varil v.s için kasnak

HOPPER

oluk, silo bunker

HORIZONTAL

yatay

HORIZONTAL STAND

yatay hadde tezgahı

HORN

korna, püskürtme hunisi (yangın söndürme cihazı)

HORSE POWER

beygir gücü

HOT

sıcak

HOT BLAST

sıcak hava (YF)

HOT BLAST STOVE (COWPER)

yüksek fırın sobası

HOT BLAST VALVE

sıcak hava valfı

HOT FORMING

sıcak şekillendirme

HOT METAL

sıvı pik demir (YF)

HOT METAL TRANSFER CAR

sıvı pik demirin nakli için kullanılan özel taşıyıcı

HOT MILL

sıcak hadde (H)

HOT REPAIR MATERIAL

sıcak tamir malzemesi

HOT ROLLED PRODUCT

sıcak haddelenmiş mamul

HOT ROLL MILL

sıcak hadde (H)

HOT ROLL MILL

sıcak hadde

HOT SAW

sıcak testere (sıcak hadde mamullerinin kesiminde kullanılan)

HOT SCREEN

sıcak eleme

HOT STRIP

sıcak şerit (H)

HOT STRIP

sıcak şerit

HOT STRIP MILL

sıcak şerit haddesi

HOT TEAR

sıcak yırtılma

HOT TOP

hadde ayaı, hadde tezgahının ayak (kızak) bölümü

HOT WELL

sıcak su sarnıcı

HOURS

saatler

HOUSING

konsol, gövde, ayak (H)

HUB

göbek, muylu, başlık, kabza

HULTGREN BALL

brinel sertlik cihazında kullanılan souk döütülmüş çelik bilya.

HUMIDIFICATION

nemlendirme

HUMIDITY

rutubet, nem

HUMP TABLE

kambur masa

HUNDRED

yüz (100)

HUNDREDWEIGHT

45,36 kg’a eşit bir ingiliz ölçüsü

HYDRANT

yangın musluu

HYDRAULIC

hidrolik, bir sıvı ile çalışan

HYDRAULIC BRAKE

hidrolik fren

HYDRAULIC  OIL SYSTEM

hidrolik yalama sistemi

HYDROCONE CRUSHER

hidrokonik kırıcı

HYDROCONE CRUSHER

hidrokonik kırıcı

HYDROGEN EMBRITTLEMENT

çelik bünyesinde biriken hidrojenin sebep olduu çatlaklar

HYDROMETER

sıvı younluunu ölçer

HYGROMETER

nem ölçer

bottom of page