top of page

L Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

L.D STEELMAKING PROCESS

oksijen konverteri ile çelik yapım prosesi

LABEL

etiket

LABOR

çalışma, iş, emek, işçiler

LABORATORY

laboratuar

LABORER

işçi, amele

LABOR COST

işçilik maliyeti

LABOR DISPUTE

iş ihtilafı

LABOR UNION

işçi sendikası (Amerikan ngilizcesi)

LACQEING

verniklemek

LACQUER

lak, reçineli vernik

LADDERS

el merdiveni

LADELE

pota, döküm potası

LADLE FURNACE

pota fırını

LADLE REPAIRMENT

kalafatlama, pota tamiri

LADLE SKULL

pota dibi, dipte kalan kısım

LAGGING

kazanı şeritlerle sarıp, tecrit etmek, bu işe yarayan şeritler

LAMBERTON MILL

yuvarlak ve dört köşe için özel haddeleme sistemi

LAMINATE

ince levha haline getirmek, katmerlenmek

LAMINATED

katmerli, tabakalı

LAMINATION

katmanlaşma, katmer, tabaka

LANCE

lans, üfleme borusu

LANCE COOLING WATER

lans soutma suyu

LAP

üst üste bindirmek, üst üste binen kısımlar, katlama; haddeleme hatalarından bir tanesi. (Fitilin malzeme üzerine sıvanması şeklinde olur.)

LAPPING

lepleme, parlatma (talaşlı imalat) bindirme, katlama

LARGE

geniş

LARGE BELL

büyük çan (Yüksek fırın şarj sistemini teşkil eden çan şeklindeki mekanizmadan altta büyük olan)

LARGE END

geniş taraf

LARRY CAR

şarj arabası, kok fırınlarının içine üstten kömür boşaltan araba

LASHING

emniyete alma, balama

LATCH

mandal, dil, tırnak

LATENT HEAT

faz deişim ısısı (su buhar gibi)

LATERAL

yana doru, yanda bulunan, yandan

LATEST START AND FINISH

en geç başlama ve bitme

LATHE

torna tezgahı

LATTICE

kafes, kafes yapmak, kafesle çevirmek

LAUNDER

lavaj tesisi yıkayıcı (özel yıkama tesisi sayesinde kömür yıkanıp ebadına göre ayrılıyor) döküm yolluu

LAY-OUT

yerleşim planı, yerleştirme

LAYER

tabaka, katman

LAYTIME

yükleme,boşaltma süresi (gemicilik)

LEAD

götürmek, yol göstermek, gtmek

LEAD

kurşun (pb)

LEAD PENCIL

kurşun kalem

LEAK

sızmak,akmak,delik,yarık,sızıntı

LEAKAGE

sızıntı,kaçak

LEAK DUTY

hafif iş

LEAK POWER

kaldırma gücü

LEAK PROOF

sızdırmaz

LEAK RAILS

hafif,küçük ebatlı yaylar

LEAK SECTIONS

hafif profiller,küçük kesitli profiller

LEAK TABLE

kaldırma-yükseltme masası (H)

LEAK TACKLE

kaldırma tertibatı

LEARDER PASS

lider paso “sondan bir önceki paso

LEAST SQUARE METHOT

en küçük kareler yöntemi

LEFT

sol taraf

LENGHT

uzunluk,boy

LENGTHEN

uzatmak,temdit etmek

LENGTHWISE

uzunluuna,boyuna

LENS

mercek

LEVEL

seviye,düz,ufki,tesviye etmek,düzlemek,dorultmak

LEVELLER

dorultucu (H)

LEVELLING

tesviye etmek,dorultmak,bir seviyeye getirmek

LEVEL CONTROL

seviye denetimi

LEVEL OF SIGNIFICENCE

önem seviyesi

LEVEL STOCK

sarj seviyesi (YF)

LEVER

manivela,kol,levye

LID

kapak

LIFE UTILITY

yararlılık ömrü

LIFT

kaldırma asansör

LIFTING

kaldırmak

LIFT CHECK VALVE,ANGLE LIFT CHECK

dirsek klapeli valf

LIFT CHECK VALVE,GLOBE LIFT CHECK

yatay klapeli valf

LIFT CHECK VALVE,VERTICAL LIFT CHECK

düşey klapeli valf

LIGHT

yakmak,tutuşturmak,ışık,hafif

LIGHTING

ışıklandırma

LIGHTING INSTALLATION

aydınlatma tesisatı

LIGHTNING

şimşek,yıldırım

LIGNITE

linyit kömürü

LIME

kireç,yanmış kireç taşı

LIME BASE

kireç esaslı

LIME BURNING KILN

kireç fırını

LIME CALCINING PLANT

kireç kavurma tesisi

LIME STONE

kireç taşı

LIMITING QUALITY

kalite sınırlama

LIMIT OF ELASTICITY

sınır, limit, had

LIMIT OF VARIATION

sapma limitleri

LIMIT SWITCH

devre kesici (EL), emniyet şalteri

LIMPID

berrak,şeffaf,duru

LINE

hat,çizgi,satır,sıra,astarlamak,katlamak

LINEAR

dorusal

LINEAR PROGRAMMING

dorusal programlama

LINER

yolluk, kayıt

LINE BALANCING

hat dengelenmesi

LINE CONTROL

dorusal denetim

LINE FREQUENCY

hat frekansı

LINING

yatak (H), kaplama, astar

LINING FURNACE

fırının cidarının ateş tulası ile kaplanması (YF) fırının iç kaplaması

LINK

halka, zincir baklası; birbirine balamak, mafsal kolu

LINSEED OIL

bezir yaı

LIP POURING

pota azından döküm

LIQUID

sıvı (madde)

LIQUIDUS

faz diyagramlarında tam sıvı faz ile (sıvı+katı) karışımı fazı ayıran çizgi

LIQUID PETROLEUM GAS

sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvı gaz LPG

LIQUID PIG IRON

sıvı demir, sıcak maden

LIQUID STEEL

sıvı çelik

LIQUOR-FINISHED WIRE

souk çekmeyi müteakip sıvı  bir metalle üzerine kaplama yaılan tel

LIST

liste

LITERATURE

yazılı eserler

LOAD

yük, hamule

LOADER

yükleyici (iş makinası), loder

LOADING

yükleme

LOAD CELL

yük ölçer (EL)

LOAD FLOW

yük akışı

LOCAL

yerel

LOCATE

yerleştirmek

LOCATION

yer,mahal, mevki

LOCK

kilit, kilitlemek

LOCK-NUT

kilit somun

LOCK-OUT

lokavt, işverenin işçileri iş yerine sokmaması

LOCK-WASHER

kilitli pul, yaylı rondela

LOCKER ROOM

soyunma giyinme yeri

LOCKING PIN

kilitleme pimi

LOCK  NUT

tesbit somunu, kilit somunu

LODE

maden damarı (mad)

LONG

uzun

LONG-NOSED-PLIERS

karga burun

LONGITUDINAL

boyuna, uzunlamasına

LONGITUDINAL TWIST

boyun, kıvırma

LONG TERNE SHEETS

kalay ve kurşun karışımı ile kaplanmış saç ve levha-mat renkli

LOOP

lup, bantda bırakılan boşluk (H) ilmik, halka

LOOPER

şilingen; haddelemede gerginlik ayarı yapan sistem

LOOP CONTROL

gerginlik ayarı ve kontrolü (kontünü haddeleme sistemlerinde çekme-gerginlik kontrolü, ayarı)

LORRY

kamyon, açık yük vagonu

LOSS OF VOLATILIZE

uçucu kayıpları

LOSS ON IGNITION

yakmada kayıp

LOT

parti, bir parti mal, kafile

LOT QUALITY PROTECTION

parti kalite korunması

LOT TOLERANCE PERCENT DEFECTIVE (LTPD)

parti (kafile) yüzde kusurlu toleransı

LOUVER

hava klapesi

LOW

alçak, düşük

LOWER

indirmek, azaltmak, alçaltmak

LOW FREQUENCY

alçak frekans

LOW PRESSURE

alçak basınç

LOX PUMP

sıvı oksijen pompası

LOX STORAGE TANK

sıvı oksijen tankı

LUBE

yalayıcı madde, ya

LUBE OIL

yalama için ya, yalayıcı özellikli

LUBRICANT

yalayıcı

LUBRICATION

yalama

LUMBER

kereste

LUMINAIR

ışık aygıtı

LUMP

parça, topak, yumru, şişkinlik

LUMP SIZE

parça büyüklüü

LUNKER SHRINKAGE

lunker boşluu

LUTE

killi çamur, tula çamuru; bu çamuru sıvamaya yarayan mala

bottom of page