top of page

M Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

MACHINE

makina

MACHINED

işlenmiş

MACHINERY

makinalar, işlemek, talaş kaldırmak

MACHINE SHOP

tamir atelyesi, onarım yeri, makine atelyesi

MACHINIST

makinist

MACRO

büyük, geniş kapsamlı

MACROSCOPIC

gözle görülebilen

MAGAZINE

hazne, depo, şarjör

MAGNAFLUX TEST

çelik malzeme yüzey kalitesini tebite yarayan fiziksel bir test (özel manyetik toz kullanılıyor)

MAGNET

mıknatıs

MAGNETIC

manyetik

MAGNETIC CRANE

manyetik vinç

MAGNETIC IRON ORE

manyetik cevher

MAGNETIC SEPARATOR

manyetik ayırıcı

MAGNETIC SEPERATION

manyetik ayırma

MAGNETIT

manyetit

MAGNOGLO TEST

özel manyetik tozlar yardımıyla çelik malzeme yüzey kalite tesbit deneyi

MAIN

asıl, esas, ana

MAINTAINABILITY

bakımı yapılabilirlik

MAINTENANCE

bakım onarım

MAINTENANCE SPECIFICATION

bakım şartnamesi

MAIN DIRVE MOTOR

ana tahrik motoru

MAIN DRIVE

ana kumanda

MAIN PULPIT

ana kumanda odası, şalter kabini

MAJOR

büyük, esas

MAJOR DEFECT

önemli kusur

MAJOR FAILURE

büyük-önemli arıza

MAKE

yapmak, yap, yapı

MAKE UP

tamir, rötuş tamamlama, tertip toplamak bir araya getirmek

MAKE UP WATER

devir daim suyu, tamamlama suyu

MALLEABILITY

dövebilme, şekillendirme kabiliyeti

MALLEABLE CASTING

temper döküm, sünek dökme demir

MALLEABLE IRON

temper döküm, sünek dökme demir

MAN-MACHINE CHART

insan-makine çizelgesi

MANAGEMENT

idarecilik yönetim

MANDREL

mandrel, mil

MANDREL TEST

çelik tellerin kaplanmasına ait fiziksel kalite deneyi

MANGANESE

mangan (Mn)

MANHOLE

menhol, giriş delii

MANIFESTATION

duyuru, bildiri

MANIFOLT

emme borusu, çıkış borusu, egzost

MANIPULATE

manuple etmek, çevirmek, döndürmek

MANIPULATORS

manevra araçları, çevirici, idare edici mekanizma

MANIPULATOR (TURNER)

çevirici. Haddelemede malzemeyi90 C çeviren mekanizma

MANTLE

atkı, örtü

MANTLE RING

yüksek fırın kolanlarının üzerinde yatay biçimde yer alan aır ring,

MANUAL

el ile yapılan otomatik olmayan bir cihazın nasıl çalıştırılacaın veya bir işin nasıl yapılacaını gösteren kitap, el kitabı

MANUEL CONTROL

elle idare etmek

MANUFACTURE

imal etmek, yapmak

MANUFACTURER

imalatçı

MAN POWER

iş gücü

MARAGING STEEL

alşımlı çelikler gurubundan özel birçelik.Yüksek nitelikti birçelik

MARBLE

mermer

MARCASITE

beyaz pirit (FeS2)

MARK

işaret, işaret etmek, belirtmek

MARKETING

pazarlama

MARTEMPERING

inkitalı su vererek çelikte (bir nevi iç gerilimsiz) tuz banyosunda martenzit elde etme, martemperleme

MARTENSITE

martenzit (çelikte martenzit yapısı), inemsi Fe3C lu sert su verilmiş çelik yapısı. (Suda soumuş dengeli yapı deildir. 600 C de perlite dönşür)

MASK

maske, maskelemek

MASONRY

duvarcılık, taşcılık, taş veya tula ile yapılmış duvar

MASON

duvarcı, taşcı

MASSIVE

masif, yekpare

MASS PRODUCTION

seri imalat

MASS TRANSFER

kütle taşıması

MAST

direk, kule

MASTER

esas, ana

MASTER CONTROLLER

ana düzenleyici

MASTER INSTRUMENT

esas alet

MASTER SWITCH

ana şalter (EL)

MATCH

kibrit; denk getirmek, birbirine uymak

MATCH LINE

resimde çizgilerin ek yeri (birbirinin devamı) resimlerde denkleşme çizgisi

MATCH PLATE

model balama plakası

MATERIAL

malzeme

MATERIAL COST

malzeme maliyeti

MATERIAL HANDLING

malzeme hareketleri

MAXIMUM

en çok

MEAN

ortalama

MEAN DEVILATION

ortalama sapma

MEAN LIFE

ortalama ömür

MEAN RANGE

ortalama açıklık

MEAN TIME BETWEEN FAILURES

bozulmalar arası ortalama zaman

MEASURE

ölçü, ölçme

MEASURING INSTRUMENT

ölçü alati, ölçme cihazı

MECHANIC

mekanik, makinist

MECHANICAL ENGINEER

makina mühendisi

MECHANICAL ENGINEERING

makina mühendislii

MECHANICAL EQUIPMENT

mekanik ekipman, mekhanik techizat

MECHANICAL TESTING MACHINE

mekanik deney makinası

MEDIAN

orta deer

MEDIUM

ortam vasat orta

MEDIUM DUTY

orta evsaflı

MEDIUM FREQUENCY

orta frekans

MEDIUM SIZE

orta büyüklükte, orta ebat

MEEHANITE

gri pik denetim ticari ismi (alaşımlı)

MELT

eritmek, yumuşamak

MELTING

eritme

MELTING POINT

eritme naktası

MELT DOWN PERIOD

çelik imalatında eritme süresi

MEMBRANE

zar perde

MEMORY

hafıza bellek

MEND

tamir, etmek, yamamak, düzeltmek

MENDER

tekrar kaplanarak işe yarar hale gelebilen kalaylı teneke

MERCHANT BARS

ticari kalite çelik çubuklar

MERCURY

civa (Hg)

MESH

örgü, elek, elek delii büyüklüü

METALLIZATION

metalleşme

METALLOGRAPHY

metal yapı bilimi

METALLURGICAL ENGINEERING

metalurji mühendislii

METALLURGY

maden tasfiyecilii bilimi, metal bilimi

METAL BATH

sıvı metal banyosu

METAL PENETRATION

maden dalması

METER

metre ölçmek, ölçme aleti

METRIC TON

1000 k

MEZZANINE

ara kat

MICROSTRUCTURE

iç yapı

MIDDLE

orta, deirmen

MID RANGE

orta sıcaklık

MILD STEEL

orta karbonlu ticari kalite çelik

MILL

hadde (H)

MILLING

öütme, frezeleme

MILL APPROACH TABLE

yanaştırma masası (haddelerde giriş kısmına yakın role yolu)

MILL DRAFT

hadde ezmesi

MILL MOTOR

hadde motoru

MILL RUNOUT TABLE

hadde çıkış masası (çıkış role yolu)

MILL SCALE

hadde tufalı

MILL SHOP

merdane torna atölyesi

MILL SPRING

haddelemede sıçrama

MILL STAND

hadde tezgahı

MILL TABLE

hadde tezgahlarının giriş ve çıkış uçlarındaki tahrikli merdaneli masalar

MIMIC

kopya, taklit

MINE ARCH

maden direi

MINIMUM

asgari, minimum

MINING  ENGINEERING

maden mühendislii

MINOR

küçük, az, önemsiz

MINOR

küçük, az, önemsiz

MINOR DEFECT

önemsiz kusur

MINOR DIAMETER

diş dibi çapı (vida için)

MINOR FAILURE

küçük önemsiz bozulma

MINUS

eksi

MIRROR

ayna

MISCELLANEOUS

muhtelif, çeşitli, karışık

MISMATCH

kaçıklık

MISSION

görevli heyet

MIST

sis, duman kaplamak, örtmek

MISUSE FAILURE

yanlış kullanım arızası

MITER GEAR

konik dişli

MITER GEAR

konik dişli

MIX

karıştırma, karışık, harman

MIXED

karışık, karıştırılmış

MIXER

mikser, karıştırıcı

MIXING DRUM

karıştırma tamburu

MOBILE

müteharrik, seyyar, mobil

MODERATE

orta, yeter

MODIFICATION

tadilat, deişiklik

MODULUS

emsal rakkamı, modül

MODULUS OF RUPTURE

kopma modülü

MOIST

nemli ,yaş

MOISTEN

nemlendirmek, ıslatmak

MOISTURE

rutubet, nem, yaşlık

MOLASS

melas, şeker şerbeti

MOLECULAR SIEVE

molekuleer elek

MOLTEN

erimiş, mayi

MOLTEN IRON

sıvı pik demiri, sıvı maden

MOLTEN STEEL

mayi çelik

MONKEY

curuf delii soutucu (YF)

MONOBLOK

tek gövdeli, tek parça

MONOTRON HARDNESS TEST

özel bir sertlik deneyi

MOOR

geminin limanda kalması, limana balı kalmak

MORGAN MILL

yuvarlak ve ince lama haddelemek için geliştirilmiş özel hadde sistemi

MORGOIL

morgoıl, kaymalı hadde yataklarında kullanılan ya (H)

MORTAR

harç (kireçli)

MOTCH BAR IMPACT TEST

çentik darbe deneyi

MOTION STUDY

hareket etüdü

MOTOR

motor

MOTOR DRIVEN

motor tahrikli

MOTOR GENERATOR SET

motor- jenerator gurubu

MOULD

kalıp

MOULDING MACHINE

kalıplama makinası

MOULD DILATION

kalıp boyut deişmesi

MOULD WASH

kalıp boyası

MOUNT

çerceve, destek, bir şeyi yerleştirip tesbit etmeye yarayan şey veya yer, mesnet

MOUNTING

montaj

MOUTH

aız, giriş açıklıı

MUD

çamur

MUD GUN

erimiş demir alındıktan sonra demir akıtma deliini özel bir killi çamurla tıkamakta kullanılan çamur tabancası

MUFFLER (SILENCER)

susturucu

MULTI-STAGE SAMPLING

çok aşamalı örnekleme

MULTI-VARIABLE QUALITY CONTROL

çok deişkenli kalite kontrol

MULTIPLE SAMPLING

çoklu numune alma

MULTIPLICATION

çarpma (matematik)

MULTI STAGE AXIAL TURBO BLOWER

çok kademeli aksial turbo körük

MULTI STAGE CENTRIFUGAL BLOWER

çok kademeli santrifuj körük

MULTI STAGE SCREENER

çok kademeli elek

MUST

mecbur

bottom of page