top of page

O Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

O-RING

o halkası, o-ring

OAKUM

üstübü

OBLIQUE ROLL PASS

yatık paso

OBSERVATION

gözlem

OBSERVED AVAILABILITY

gözlenmiş kullanıma hazır olma

OBSERVED INSTANTANEOUS AVAILABILITY

gözlenmiş ani kullanıma hazır olma

OBSERVED RELIABILITY

gözlenmiş güvenirlik

OBSERVED VALUE

gözlenmiş deer

OBSTRUCT

engel olmak, tıkamak

OFF

kapalı, devre dışı

OFF-SET METHOT

akma mukavemeti tayininde uygulanan bir metot

OFFER

teklif etmek

OFFICE

ofis, tazıhane

OFFSET

denge oluşturmak, dirsek, ofset baskı

OFFSET ANGLE

ofset açısı

OFF SIDE

hadde merdaneleride tahriksiz taraf. Tahrik edilmeyen taraf. (H)

OFF SQUARE SECTION

haddelenen malzemenin karekesitinin kaybolması (H)

OFF TAKE

gaz çıkış borusu (YF)

OIL

ya

OIL CIRCULATION

ya dolaşımı

OIL COOLER

ya soutucu

OIL FILLER

ya dondurma delii

OIL FILTER

ya filitresi

OIL FIRED BOILER

mazotlu buhar kazanı

OIL FLUSHING

ya ile yıkama

OIL RIG

petrol platformu

OLD

eski

ON

açık, çalışır, üstünde

ONE

bir

ONE MINUTE WIRE

yüzey kaplama banyosunda bir dakika kalmış tel

ONE THOUSAND POUNDS

459,6 kg

ONE WAY-FIRED SOAKING PIT

tek brülörlü tav çukuru

ONLY

sadece

ON BLAST TIME

hava üfleme süresi

ON OFF CONTROL

açma kapama denetimi

ON RECEIPT INSPECTION

alımda muayene

ON STAGE SCREENER

tek kademeli elek

OPAQUE

ışık geçirmeyen

OPEN

açık

OPENING

açıklık

OPEN HEARTH FURNACE

siemens-martin fırını

OPEN HEARTH STEEL

siemens-martin çelii

OPEN HEARTH STEEL

siemens -martin çelii

OPEN PASS

açık paso (H)

OPEN PIT MINING

açık maden işletmesi

OPEN TOP LADLE

üstü açık, koni biçimli yüksek fırın sıvı maden potası (YF)

OPERATE

işlem, operasyon

OPERATING CHARACTERICTIC CURVE

işletme karakteristii erisi

OPERATING CONDITIONS

işletme şartları

OPERATING CYCLE

işlem periyodu

OPERATING DATA

uygulanan işleme ait bilgiler

OPERATING PATH

işletme yolu

OPERATING TIME

işletme süresi

OPERATION

işlem

OPERATIONAL PROCESS CHART

işlem sırası çizelgesi

OPERATOR

operatör, çalıştıran

OPERATOR PULPIT

kumanda yeri, kumanda odası

OPERATOR S CONTROL

çalıştırma kumandaları

OPTIMUM

en uygun

OR

veya

ORDER

sipariş, iş emri

ORE

cevher

ORE BLEDING

cevher harmanlama

ORE CARRIER

cevher gemisi

ORE CRUSHER

cevher kırıcı

ORE DRESSING

cevher hazırlama

ORE FINES

cevher taneleri

ORE HANDLING

cevher taşımacılıı

ORE PREPARATION

cevher hazırlama

ORE PROCESSING

cevher hazırlama, cevher işleme

ORE STOCKYARD

cevher stok sahası

ORE UNLOADING

cevher boşaltma

ORE WASHING

yıkama suretiyle cevher zenginleştirme

ORGANIZATION

organizasyon, örgüt

ORGANIZATION CHART

organizasyon şeması

ORIENTATION

yöneltme, alıştırma, oryantasyon

ORIFICE

delik açıklık (ölçme teknii)

ORIFICE PLATE

orifis plakası (gaz miktarını ölçmek için)

ORIGIN

orijin, menşe

OSCILLATE

salınmak, gidip gelmek

OSCILLATING SCREEN

titreşimli elek

OTHERWISE

ayrıca, başka türlü

OUT

hariç, çıkış

OUTLET

çıkış

OUTLIERS

ayrılıklar

OUTPUT

çıkan miktar, üretim

OUTRIGGER

dış mesnet

OUTRIGGER ROLLER

rotül, hareketli dış mesnet

OUTSIDE

dışında, harici

OUTSIDE DIAMETER

dış çap

OUT GOING LINE

çıkış hattı

OUT TO OUT

dıştan dışa

OVAL PASS

oval paso (haddelemede)

OVEN

fırın

OVER-HAUL

revizyon

OVERALL CYCLE TIME

toplam periyodik zaman

OVERFLOW

taşma, aşırı akım

OVERHEAD

yukarıda, tepede, yukarıdan geçen

OVERHEAD EXPENSES

umumi masraflar

OVERHEAD TRAVELLING CRANE (BRIDGE CRANE)

köprü vinci

OVERLAP

bindirmek, üst üste getirmek

OVERLAY

kaplamak

OVERLOAD

aşırı yükleme

OVERSIZE

elek üstü

OVERTIME

fazla mesai

OVER DRAUGHT

üst ezme (haddelemede)

OVER FLOWED ROLLS (COMPOSITE ROLLS)

yüksek alaşımlı çok sert merdaneler (souk çekmede)

OVER HEAD LINE

havai hat

OVER HEATING

aşırı tavlama

OXIDATE

oksidasyon

OXIDE

oksit

OXIDIZER

oksitleyici

OXIDIZING

okside edici

OXYGEN

oksijen

OXYGEN CUTTING

oksijen kesmesi

OXYGEN ENRICHEMENT OF BLAST

yakma havasının oksijenle zenginleştirilmesi

OXYGEN LANCE

oksijen üfleme borusu, demir akıtma deliin iç tarafındaki katılaşmış demiri eritmek için kullanılan oksijen verme borusu (YF)

OXYGEN LANCE

oksijen lansı, oksijen verme borusu

OXYGEN PLANT

oksijen fabrikası

OXYGEN PURE

saf oksijen

OXYGEN WELDING

oksijen kaynaı

bottom of page