top of page

Q Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

QUALIFICATION

ehliyet, vasıf, şart, yeterlik

QUALIFICATION APPROVAL

yeterlik onayı

QUALIFIED

ehliyetli, kalifiye

QUALITATIVE ANALYSIS

nitel çözümleme

QUALITY

kalite, vasıf, nitelik

QUALITY ASSURANCE PROVISION

kalite güvenirlik temini

QUALITY ASSURANCE SURVEILLANCE

kalite güvencesi gözetimi

QUALITY AUDIT

kalite denetimi

QUALITY MANUAL

kalite el kitabı

QUALITY OF CONFORMANCE

uygunluk kalitesi

QUALITY VERIFICATION

kalite dorulaması

QUANTITATIVE ANALYSIS

nicel çözümleme

QUANTITY

miktar

QUARRY

taş ocaı

QUARTER

dörtte bir, çeyrek, oturulan yer

QUARTERLY

üç ayda bir

QUARTILE

çeyrek

QUENCH

soutmak, su vermek, söndürmek

QUENCHING

söndürme (KOK F) su verme (ısıl işlem)

QUENCHING TOWER

soutma kulesi

QUENCH HARDENING

çalie s1 verme. S1 verme ile yapılan sertleştirme (suda, yada v.s olabilir)

QUICK

çabuk, hızlı

QUORUM

bir toplantıda, iş görülmesi için mevcut bulunmaları lazım olan aza sayısı, nisap

QUOTA

kontenjan, kota

bottom of page