top of page

S Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

SACK MILL

haç şeklinde profiller için özel olarak geliştirilmiş üniversal hadde tezgahı

SAFETY STONK LEVEL

emniyetli stok seviyesi

SAFETY VALVE

emniyetli valfı

SAG

sarkma

SALAMANDER

salamander, yüksek fırın tabanındaki demir kütle

SALARY EVALUATION

ücret deerlendirme

SALE

satmak

SALT

tuz, yemek tuzu

SALT BATH

tuz banyosu

SALT WATER

tuzlu su

SAME

aynı

SAMPLE

numune

SAMPLE DIVISION

numune bölümü

SAMPLE FRACTION DEFECTIVE

kısmi kusurlu numune

SAMPLE PREPARATION

numune  hazırlama

SAMPLE PROCEDURE

numune alma yöntemi

SAMPLING

numune almak

SAMPLING INSTRUCTION

örnekleme talimat

SAND

kum, kumlamak, zımparalamak

SAND ANGULARITY

kum köşelii

SAND BLASTING

kum püskürtme

SAND HAMMER

kum dökme tokmaı

SAND MIXER

kum köşelii

SAND PAPER

zımpara kaıdı

SAND PREPARATION

kum hazırlama

SAND RECLAMATION

kum geri kazanma

SAND SLINGER

kum slingeri (savurucu)

SANITARY SERVICE

salık servisi

SATURATE

iyice emdirmek, doyurmak

SATURATED

doymuş (KIM)

SATURATED STEAM

doymuş buhar

SATURATION

doyum

SAW

testere

SAW BLADE

testere azı

SCAB

kabuk, sıvı metal, kalıba dökülürken kalıbın katılaşarak okside olması neticesinde ingot üzerinde hasıl olan arızalar

SCAFFOLD

yapı iskelesi, iskelesi kurmak

SCAFFOLDING

fırının içindeki yumuşamış şarjın fırının cidarına yapışıp kabuklaşması (YF) karın kısmının üstünde oluşan kalın birikintiler; iskele

SCALE

tufal

SCALE

kantar, ölçek, mikyas

SCALE BREAKER

tufal kırıcı

SCALE CAR

kantar arabası (YF)

SCALE PIT

tufal kuyusu

SCALE REMOVAL

tufalsızlaştırma

SCALPER

ilk elek

SCANNING

algılama

SCARFER

yüzey temizleme cihazı

SCARFING

yarı maul çeliin-blum, slab yüzündeki arızaların oksijen şaloması ile düzeltilip giderilmesi

SCARFING

yüzey temizleme, malzemenin yüzeyinin temizlenmesi

SCATTER

serpilme

SCHEDULE

program, çalışma şeması

SCHERBIUS SYSTEM

hadde alternatif akım motorlarında hız kontrolü salayan sistem

SCHOEN MILL

vagon bandaj tekerlei imali için özel geliştirilmiş bir hadde tezgahı

SCOPE

kapsam

SCOPE OF WORK

çalışma safhası, faaliyet sahası, işin kapsamı

SCORE

işaret koymak, çizmek

SCRAP

hurda, kırpıntı

SCRAP BALLER

hurda balyalama makinası

SCRAP CONTAMINANT

hurda içindeki zararlı elemanlar

SCRAP CUTTER

hurda makinası

SCRAP PALTFORM

hurda sahanlıı

SCRAP YARD

hurda sahası

SCRATCHES

haddeleme hatası, malzeme yüzeyinde harici cisimlerin yaptıı izler, zincir, role, yolluk v.s izleri

SCREEN

elek

SCREENING

eleme

SCREENING BAND

eleme bandı

SCREENING INSPECTION

eleme muayenesi

SCREENING PLANT

eleme tesisi

SCREW

vida, vidalamak

SCREWDOWN

vidalama (haddede)

SCREWDOWN POSITION REGULATOR

vidalama ayar sistemi

SCREW DRIVER

tornavida

SCREW GEAR

merdaneleri indirip kaldıran tertibat (H)

SCREW UP MECHANISM

vidalama tertibatı

SCRUB

temizlemek

SCRUBBER

yıkama kulesi (TM) gaz temizleyici

SEA

deniz

SEAL

mühür, damga, conta, keçe

SEAL FITS

conta yuvası

SEAL RING

ya keçesi

SEAM

blumların yüzlerindeki uzunlamasına veya yanlamasına çeşitli sebeplerle meydana gelen çatlaklar

SEAM

dikiş (boru)

SEAMLESS PIPE

dikişşiz boru

SEAM WELDING

kontinü kaynak, dikiş kaynak

SEA WATER

deniz suyu

SEA WATER DISTILLATING PLANT

deniz suyu arıtma tesisi

SEA WATER DISTRIBUTING PIPING

deniz suyu saıtımı, boru sistemi

SEA WATER PUMPING STATION

deniz suyu popmalama istasyonu

SECOND

ikinci, saniye

SECONDDARY

ikincil

SECTIONS

profiller

SECURE

emniyet

SEE

görmek

SEGREGATION

ayrışma. çelik içinde yabancı maddelerin yer yer toplanması

SELECTOR

seçici, ayırıcı

SELECTOR SWITCH

selektör anahtarı

SELF

kendi kendine

SELF FLUX

kendinden curuf yapıcı

SELF FLUXING SINTER

katkı maddeleri kendi içinde bulunduran sinter

SELF HARDENING STEEL

kendinden sertleşebilen çelik

SELF REGULATION

kendi kendine dengeleme

SELF VENTILATED MOTOR

kendi kendini soutabilen motor

SELL

satmak

SELLER

satıcı, bayi, mütahit

SELSYN

küçük senkronize motor (EL)

SEMI

yarım, tamamlanmamış

SEMI AUTOMATIC OPERATION

yarı otomatik işlem

SEMI CIRCLE

yarım daire

SEMI KILLED STEEL

yarı ölü çelik. (Normal çelik) yarı sönük çelik

SEMI PRODUCT

yarı manuel

SENDZIMIR MILS

bir çok destek merdaneleri ile donatılmış özel souk haddeleme sistemi

SEPARATE

ayırmak

SEPTUM VALVE

ayırıcı vana

SEQUENCE

haddeleme paso sistemi

SEQUENTIAL SAMPLING PLAN

ardışık örnekleme planı

SEQUENTIAL TEST

ardışık deney

SERIAL

seri halinde

SERIAL NUMBER

seri numarası

SERRATED

tırtıllı, dişli

SERVICE

hizmet, bakım yapmak (oto) (makina)

SERVICEABLE

işe yarar, dayanıklı

SERVICE TIME

hizmet süresi

SET

yerleştirmek, koymak, takım

SETTLE

oturtmak, tespit etmek, çöktürtmek, dorultmak

SETTLING

tortu çöktürmek, tersip

SETTLING BASIN

çöktürme havuzu

SET POINT

önceden tespit edilmiş olan deer, ayarlama deer

SEVEN

yedi

SEVENTEEN

onyedi

SEWER

laım, kanalizasyon pislii

SHAFT

şaft, mil, dingil, maden kuyusu

SHAFTING

şaft teribatı

SHAFT BEARING

şaft yataı

SHAKE

çalkalamak

SHAKE OUT

kalıp bozma (dökümde) (sarsıtılı elek şeklinde özel kalıp bozma makinası)

SHALE

şist

SHALE BRICK

sıst tula

SHALE BRICK

şist tula

SHANK

şaft ucu

SHAPE

biçim, şekil, kalıp, şekil vermek, biçime koymak

SHAPING

şekillendirmek

SHARP

keskin

SHATTER TEST

parçalanma deneyi

SHEAR

makas

SHEARING LINE

kesme hattı

SHEAR BLADE

makas bıçaı

SHEAR GAUGE

makas baskısı

SHEAR STRENGTH

kesme mukavemeti

SHEAVE

disk

SHED

saçma, dökmek, akıtmak, sundurma, kulube

SHEET

saç, cidar, kabuk, bina iskeleti

SHELL

kabuk, zırh

SHELL MOULDING

kabuk döküm

SHERARDIZING

çelik yüzeyini çinko tozu ile kaplayıp düzeltmek

SHIELD

paravana, koruyucu perde, zırh

SHIFT

vardiya

SHIM

şim, ayar pulu, boş yerleri doldurmak için konulan parça

SHIPPING SAMPLE

sevkiyat numunesi

SHIP UNLOADING OPERATION

gemi boşaltmak

SHOCK-COOLING

ani soutma

SHOP

atelye

SHOP DRAWING

imalat resmi

SHORTAGE

azlık, eksiklik

SHORTNESS

kırılganlık, çatlama temayülü, yırtılma

SHOT

çelik kumu, saçma

SHOT BLAST

saçma püskürtme, kumlama, çelik kumu püskürtme

SHOT BLASTING

saçma püskürterek yüzey temizlemek

SHOULDER

merdanenin yanak kısmı

SHOWN

gösterilmiş

SHRINKAGE

kısalma, büzülme, çekme

SHRINKAGE CAVITY

lünker, büzülme boşluu

SHUNT

şönt, paralel balama, tali direnç (EL)

SHUNT MOTOR

şant motor

SHUNT WOUND

şant-müvazi sargılı motor

SHUTTLE

mekik

SHUT DOWN

durmak, işi tatil etmek

SICAK MUKAVEMET STRENGTH

sıcak mukavemet

SIDE

yan

SIDE DROP TABLE

yana çekilir masa (H)

SIDE GUARD

yan korkuluk, yan mastar

SIDE GUIDE

yan yolluk

SIDE RISER

yan besleyici

SIDE SHEAR

kenar kesme makası (malzemenin)

SIDE TIRIMMING LINE

kenar düzeltme

SIDE TRIMMER

yan kırpma

SIEVE

elek, elemek

SIEVE ANALYSIS

elek analizi

SIGN

işaret, imza, levha

SIGNIFICANCE

önem, anlamlılık

SILAL

korozyona mukavim özel bir çelikalaşımı

SILICA BRICK

silika tula

SILICON

silisyum

SIMPLE

basit, kolay

SIMPLE RANDOM SAMPLE

basit rastgele numune

SIMULATION

benzetme

SIMULTANEITY FACTOR

aynı zamanda olmak faktörü

SIMULTANEOUS MOTION

aynı anda yapılan hareketler

SINGLE

tek, yegane

SINGLE SAMPLING

tek örnekleme

SINK

havşa açmak

SINK ROLL

dalgıç merdane

SINSIBLE HEAT

ısınma ısısı

SINTER

sinter

SINTERED MAGNESITE

sinter manezit

SINTERING BAD

sinter yataı, sinter bandındaki yatak

SINTER CRUSHER

sinter kırıcı

SINTER MACHINE

sinter makinası

SITE

yer, mevki, saha, şantiye

SIX

altı (sayı)

SIXTEEN

onaltı

SIZE

ebat, büyüklük

SIZING

boyutlandırma

SIZING PLANT

tane iriliine göre eleyen tesis

SKELP

boru bandı (H)

SKID MARK

kızak izi

SKID PIPE

kızak borusu (itmeli tip fırınlarda malzemenin konduu su soutmalı borular)

SKIMMER

cilt, deri, post

SKIN HARDNESS

üst tabakanın sertlii

SKIP

götürücü kovası, skip, şarj arabası

SKIP BRIDGE

yüksek fırın şarj arabasının üzerinde yürüdüü çelik konstrüksiyon

SKIP CAR

skip arabası (yüksek fırın şarj ararbası)

SKIP CUTTING

skal kesme

SKIP HOIST

skip vinci, şarj yolu vinci (YF)

SKIP HOIST

skip vinci (YF)

SKIP LOT SAMPLING PLAN

parti atlama örnekleme planı

SKIP PIT

skıp arabası çukuru arabanın yükleme durumunda içine girdii çukur yer

SKULL

demir akıtma deliinin iç tarafında teşekkül eden ve erimiş demirin akmasına mani olan katılaşmış demir (YF) skal

SLAB

slab

SLAB CONDITIONING

slab yüzey temizleme

SLAB PILER

slab istif makinası

SLACK CABLE

gevşek, sarkık kablo

SLAG

curuf

SLAG DAME

sifon curuf tutucu, curuf barajı

SLAG DUMP (SLAG REMOVING)

curufu gidermek,almak

SLAG FLUSHING

curufu fırından akıtmak, almak

SLAG GRANULATION

curuf granulasyon

SLAG LADLE

curuf potası

SLAG NOTCH

curuf akıtma delii

SLAG PANCAKE

mzel numune kabında şekillenmiş yassı curuf numunesi

SLAG SKINNING

curuf sıyırma

SLAKED LIME

sönmüş kireç

SLED

kızak, kaydırma sistemi

SLEEPER

travers

SLEEVE

kavrama, debriyaj

SLIDE

kaymak

SLIDE GATE

sürgülü kapak

SLIDE RULE

sürgülü hesap cetveli

SLING

askı, sapan

SLIP

fırının içindeki ham maddelerin bir kısmının skışıp kalması ve altlarındaki kısım aşaı indikten sonra ani olarak çökmesi (YF) kayma, gecikme

SLIPPERY

kaygan

SLIP JOINT

kaygan mafsal

SLIP ON

üzerine geçen (boruculuk teknii)

SLIP UNIVERSAL

kaygan mafsal, geçme mafsal

SLIT

dilmek, yarmak, yarık

SLITTER

dilme tezgahı

SLITTING LINE

dilimleme hattı (yassı hadde mamullerinin uzunlamasına kesildii yer)

SLITTING SHEAR

dilme makası

SLIVERS

haddeleme hatalarından biri, çapaın yırtılıp akması, çapak yırtılması

SLOT

yarık

SLOTTED

yarılmış

SLOTTED HEX NUT

taçlı somun

SLUDGE

çamurlu birikinti

SLURRY

tufallı su, çamurlu su, ince çamur

SLURRY PUMP

tufallı su pompası, çamur pompası

SLURRY PUMP

tufallı su pompası, çamur pompası

SMALL BELL

küçük çan. (Yüksek fırının küçükçanı)

SMELT

ergitme

SMOOTH

düzgün

SMUDGE

asitle temizlemede yüksek karbonlu malzeme yüzeyinde karbon çökelmesi isli görüntü

SNORKEL

ark fırını tavanına monte edilen pis gaz toplama sistemi

SNORT VALVE

fırının içindeki tazyii azaltmaya yarayan, sobaya gelen souk hava borusu üzerindeki valf (YF) Blöf Valfı

SNUB

durdurma, küt, kalkık

SNUB PULLEY

gerdirme makarası

SOAKING PIT

tav çukuru (H)

SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS

amerikan otomotiv mühendisleri kurumu

SOCKET

duy

SOCKET HEAD

altı köşe, oluklu baş (civata için)

SOCKET WELD

soket kaynak

SOCKET WRENCH

lokma anahtar

SODA ASH

soda külü (kükürt tasfiyesi için)

SOFT

yumuşak

SOIL BEARING CHARACTERISTICS

taşıyıcı zemin özellikleri

SOLDER

lehim (yapıştırıcı madde lehimlemek)

SOLDERING

lehimleme

SOLE-FLUE

taban kanalı

SOLENOID

solenoid, sarmal (EL)

SOLENOID SWITCH

manyetik anahtar (EL)

SOLE PLATE

selet, taban plakası

SOLID

katı (cisim)

SOLIDIFICATION

katılaşma

SOLIDIFICATION RANGE

katılaşma aralıı

SOLIDIFICATION SHRINKAGE

katılaşma sonucu büzülme

SOLIDUS

faz diyagramlarında tam katı faz ile (sıvı+katı) karışımı fazı ayıran çizgi

SOLID MATERIAL

katı malzeme

SOLUBILITY

eriyebilme

SOLUBLE

eriyen, çözünen

SOLVENT

çözücü

SOOT BLOWER

pis duman üfleme fanı

SOUND

ses gürültü salam kusursuz iyi

SOUNDING

sondaj, derinliini yoklamak

SOUND CASTING

salam döküm

SOURCE

kaynak

SOUR GAS

kükürtlü tabi gaz

SOUTH

güney

SOW

pik dökme giden umumiyolluk

SPACE

aralık boşluk uzay

SPACED

aralıklı

SPACER

ara bulucu ara parcası

SPALL

parcalanmak kabarıp dökülmek

SPALLING

yapışma pulpul dökülme kavlama

SPAN

açıklık köprü açıklıı uzanmak gerilmek

SPANNER

azı açık anahtar

SPANNER BOX

bijon anahtarı

SPARE PART

yedek parça

SPARE TIME

boş vakit

SPARING

idareli

SPARK PLUG

buji (OTO)

SPARK TEST

kıvılcım deneyi, çeliin zımpara taşına tutulmasıyla meydana gelen kıvılcım tipine göre çeliin evsafının pratik tayini

SPECIFIC

hususi, özgül, muayyen, kati, izafi

SPECIFICATION

şartname, teferruatlı tarif, özellik

SPECIFIC GAS VOLUME

spestik gaz hacmı

SPECIFIC GRAVITY

özgül aırlık

SPECIFIC HEAT

özgül ısı

SPECIFIC WEIGHT

özgül aırlık

SPECIFY

tayin etmek, belirtmek

SPECIMEN

temsili numune

SPEED

hız sürat

SPEEDOMETER

hız göstergesi

SPEED CONTROL

hız kontrolu

SPEED GOVERNOR

hız ayarlayıcı

SPELTER

erimiş çinko banyosu

SPHERE

küre

SPHERICAL

küresel

SPHERICAL BEARING

küre yatak

SPHERODIZING

küreselleştirme. (çelik ve pik içindeki karbonun küresel hale getirilmesi)

SPIEGEL IRON

aynalı pik. (mangan ve silisi yüksek pik demir)

SPINDLE

pinyon şaft

SPINDLE

mil, dingil

SPINDLE PROOF MOTOR

su sızdırmaz motor

SPINDLE SHAFT

spindel şaft

SPINE

kama, kama yuvası, zıvana

SPIRAL

spiral

SPLICE WELD

uçları üst üste bindirip kaynatmak

SPONGE IRON

sünger demir

SPOTRACE

oturan yüzeyin temizlenmesi

SPOT SAMPLE

spot numune; mikro numune; punta numune

SPOT WELDING

puanta kaynaı

SPOUT

döküm yolluu

SPRAY

püskürtmek, serpmek

SPREAD

yayılma, genişleme

SPRING

yay, zemberek, menba, kaynak

SPROCKET WHEEL

zincir dişlisi

SPRUE

dökümde besleyici, döküman akıtıldıı besleme borusu

SPUN PIPE

santrifuj döküm boru

SPUR GEAR

düz dişli, alın  dişlisi

SQUARE

kare, dik açılı

SQUARES

dörtköşe çubuklar

SQUARE METER

metre kare (alan birimi)

SQUARE PASS

kare paso

SQUEEZING

sıkıştırma, ezme

SQUIRREL-CAGE MOTOR

sincap kafesli motor

SQUIRREL CAGE MOTOR

sincap kafesli motor

STABILITY

salamlık, kararlılık

STABLE SYSTEM

karalı, stabil sistem

STACKER

malzeme stok sahasında düzgün istif yapıcı makine

STACK FLUE

baca kanalı

STACK GAS

baca gazı

STAFF

memur, subay

STAGE

kademe

STAIN

leke, pas

STAINLESS STEEL

paslanmaz çelik

STAIR

basamak, kademe, merdiven

STAMPING

markalamak

STAMPING MACHINE

damgalama makinesi

STAND

tezgah, sehpa, kaide, mesnet

STAND-BY REDUNDANCY

hazır fazlalık

STAND-BY SERVICE

yedekleme servisi

STANDARD

standart

STANDARD DEVIATION

standart sapma

STANDARD ERROR

standart hata

STAND BY

hazır durumunda, yedek

STAND CAR

stend arabası

STAND PIPE

gaz yükselme borusu

START

başlama, işlemeye başlama, işlemek çalıştırmak

STARTER

starter, marş, marş motoru (OTO)

STARTING

başlamak harekete geçirmek

STAR CONNECTION

yıldız balantı (elektrikli balantı)

STATEMENT OF FACT

olay cetveli, olay çizelgesi

STATISTIC

istatistik

STATISTICAL QUALITY CONTROL

istatistiki kalite kontrol

STATOR

stator

STEADY

sabit, sallanmaz, deişiklik göstermez

STEAM

buhar

STEAM BOILER

buhar kazanı

STEAM EJECTOR

buhar enjektörü

STEAM PIPE

buhar borusu

STEAM PRESSURE

buhar basıncı

STECKELMILL

dörtlü, özel, souk haddeleme tezgahı

STEEL

çelik

STEEL BATH

çelik banyosu

STEEL COLUMN

çelik kolon

STEEL ENCASED BRICK

saç muhafazalı tula

STEEL GRADE

çeliin tipi, evsafı

STEEL LADLE

çelik potası

STEEL MAKING

çelik imali

STEEL MAKING PLANT

çelikhane

STEEL MESH

hasır çelik

STEEL PLANT (STEEL WORKS)

çelikhane

STEEL SCRAP

çelik hurdası

STEEL SHELL

çelik zırh

STEEL STRUCTURE

çelik yapı, konstraksiyon

STEEL STRUCTURE

çelik kontsrüksiyon

STEEL WORK

çelik konstrüksiyon souk demir işi

STEEL WORKS

çelik tesisleri

STEERING

sevk etmek, idare etmek, istikamet vermek

STEERING COLUMN

direksiyon mili (OTO)

STEERING GEAR

direksiyon dişlisi (OTO)

STEERING KNUCLE

dingil başı, ön tekerlek mafsalı (OTO)

STEERING WHEEL

direksiyon simidi (OTO)

STEFO BAR

çelik çubuk

STEP-DOWN TRANSFORMER

düşürücü transformatör

STEP-UP TRANSFORMER

yükseltici transformatör

STICK

çubuk, yapışmak

STICK-TEST

kontrol çubuu

STIR

karıştırmak, çalkalanmak

STIRRING

karıştırma

STITCH

puanta; teel (kaynak dikiş için)

STITCHER

kontünü, bant temizleme ve kalaylama hattında birleştirme ekleme cihazı

STOCK

yımak, doldurmak, stok, hisse senedi

STOCKHOLDER

hissedar, aksiyoner

STOCKING CAPACITY

stok kapasitesi

STOCKPILE

stoklama, istif etmek, yımak

STOCK HOUSE

depo

STOCK LEVEL MEASURING DEVICE

stok seviyesi ölçme aleti

STOCK LINE

şarj seviyesi (YF)

STOCK YARD

stok sahası

STONE

taş

STOOL

altlık, taban plakası (ingot altlıı)

STOP

durdurmak, destek (H)

STOPPER

durdurucu, tapa, tıkaç

STOPPER BRICK

tapa (tıkaç) tulası

STOPPER FURNACE

stoper fırını

STOPPER HEAD

stoper kafa tulası

STOPPER ROD

stoper mili

STOPPER ROD SLEEVES

stoper mili tulası

STORAGE

depolama

STORAGE LIFE

depolama ömrü

STORAGE TANK

depolama tankı

STORE HOUSE

ambar, depo

STOVE (COWPER)

soba, yüksek fırın sobası

STOVE DOME

soba kubbesi

STOVE GAS MAIN

yüksek fırın sobası ana gaz borusu

STOVE LINING

soba kaplaması

STOVE STACK

soba bacası

STOVE WALL

soba duvarı

STRADDLE CARRIER

bir nevi forklift. Bacakları arasında malzemeyi taşıyan özel bir araç (özel maniplasyonlar için)

STRAIGHT

doru, düz

STRAIGHTEN

düz tıpa

STRAIGHTENER

dorultucu

STRAIGHT BRICK

normal tula, dört köşe tula

STRAIGHT DOWELL

düz tıpa

STRAINER

süzgeç

STRAIN (STREESS)

çekme, germe, gerilme, sünme

STRAND

kenar, yalı kenarı, halatın bir kolu

STRAND PASS

liderden önceki paso (forlider)

STRATIFICATION

tabakalama

STRATIFIED SAMPLE

tabakalı numune

STREESS

gerilim

STRENGTH

güç, kuvvet, sertlik, mukavemet

STRESS RELIEVING

gerilim gidermesi

STRETCH

germek, uzatmak, gerilmek

STRETCHER

gerdirici

STRETCH LEVELLER

gerdirecek dorultma tezgahı

STRIP

band, şerit, soymak, çıkartmak, sökmek

STRIPPER

sıyırıcı, ingotları kalıptan çıkarmakta kullanılan özel vinç (H)

STRIPPER CRANE

sıyırma vinci

STRIPPER PLATFORM

sıyırma yolluu

STRIPPING

sıyırma, ingotun özel bir vinçle kalıptan çıkarılması (H)

STROKE

strok, darbe, vuruş

STRONG

salam, kuvvetli, kalın

STRUCTURAL

bina veya inşaata ait yapısal

STRUCTURAL SECTIONS

profiller

STRUCTURAL STEEL

yapı çelii

STRUCTURE

yapı,bina, inşaat

STUB

basık

STUD

saplama (civata)

STUFF

doldurmak, tıkamak

STUFFING BOX

salmastra kutusu

SUBMARINE LADLE

torpido potası (özel çelik potası)

SUBMERGED-ARC WELDING

daldırma ark kaynaı (tozaltı kaynaı)

SUBSTANCE

madde

SUB (BOTTOM)

taban, alt, tali

SUB GROUP

alt grup

SUB STATION

alt istasyon, indirici trafo merkezi

SUCCESSIVE

ardışık peşpeşe gelen

SUCTION

aspirasyon, emiş

SUDDEN FAILURE

ani bozulma

SUIT

denk getirmek

SULHUR

kükürt

SULL COATING

souk çekilmiş çelik çubukların kireç kaymaı ile kaplanması

SULPHURIC ACID

sülfirik asit

SUMP

havuz, birikinti çukuru, ya haznesi (makina)

SUMP PUMP

kuyu pompası, çukur pompası

SUMP PUMP

kuyu pompası, çukur pompası

SUPERHEATED STEAM

kızgın buhar

SUPERHEATER

kızdırıcı

SUPERHEATING

aşırı ısıtma

SUPERLUXED

üstün curuf yapıcılı

SUPERVISOR

nezaretçi

SUPPLIER EVALUATION

müteahhit deerlendirmesi

SUPPLY

temin etmek, ikmal etmek, besleme, akım kaynaı, ikame

SUPPLY SYSTEM

besleme sistemi

SUPPORT

destek, mesnet, yatak, kaide

SUPPORTING

destekleme, destekleyici

SUPPORTING ARM

istinat kolu

SUPPORT PLATE

mesnet plakası, kiriş levhası

SUPPRESSED

engellenmiş, bastırılmış

SURFACE

yüzey

SURFACE CRACK

yüzey çatlaı

SURFACE FINISH

yüzey temizlii

SURGE

ani yükselme, kabarma, cereyan salınımı

SURGE CONDITION

dalgalanma şartları

SUSPEND

asmak, askıya almak

SUSPENDED

asılı

SUSPENDED SOLID

asılı madde

SUSPENSION

asma, suspansiyon

SUSPENSION BRIDGE

asma köprü

SWABBING

serpme boyama

SWAGING

kalıpta dövmek, baskıyla şekil vermek

SWELL

şişmek, kabarmak, şişkinlik

SWING

sallanmak, bir mihver etrafında dönme, salıncak

SWING CHECK VALVE

tevzi tablosu, anahtar tablosu, telefon santralı

SWING LEFT/RIGHT

dönmeyi durdurma

SWING LOCK

sola/saa dönmek

SWING SNUB

dönmeyi durdurma

SWITCHCABINET

şalter dolabı (EL)

SWIVEL

dönmek, fırdöndü

SYMBOL

sembol

SYNCHRONIZING DEVICE

senkronizasyon aleti

SYNCHRONOUS MOTOR

senkron motor

SYNCHRONUS

senkron

SYSTEMATIC SAMPLE

sistematik numune

bottom of page