top of page

T Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

TABLE

masa, cetvel, çizelge

TABLE DRIVE

masa tahrik mekanizması

TABLE GIRDER

masanın iki yanındaki çelik çerçeve

TACHOMETER

takometre, devir ölçer, hız ölçer

TACKLE

takım, alet, cihaz

TAG

etiket

TAIL

kuyruk

TAIL STOCK

torna puntası

TALLOW

pasa, (maden filizi ayrolduktan sonra geri kalan artık)

TALLY

çetele

TANDEM

birbiri arkasına dizilmiş seri halinde ardışık

TANDEM MILL

ardışık hadde (H)

TANK

depo

TAP

bir hattan başka bir tel bala-yarak ceryan almak, kol (EL) musluk, diş açmakta kullanılan klavuz, öküm almak

TAP-TO-TAP-TIME

dökümden döküme geçen süre

TAPE

şerit, band,teyp

TAPER

uca doru incelme, klavuzla diş açmak; konik vida kılavuzu

TAPERED

konik

TAPE INSULATING TAPE

izoleband

TAPPED

diş çekilmiş

TAPPING

fırını açmak, erimiş demir veya curufu akıtmak (YF), şerile sarmak; kılavuz salmak

TAPPING SPOUT

çelik yolluu

TAP HOLE

döküm alma delii

TAP HOLE DRILL

yüksek fırında maden deliini açmada kullanılan makina

TAP OFF

kollara ayrılmak (EL)

TAP SWITCH

kademe anahtarı (EL)

TAR

katran

TARGET

hedef, amaç

TAR DECANTING

katranın dekantasyonu (tortusunu ayırmak üzere aktarmak, boşaltmak)

TEAM

takım, ekip, çalışma gurubu

TEEMING

döküm, kalıplara döküm yapılması

TEEMING LADLE

döküm potası

TEEMING PLATFORM

döküm platformu

TEES

döküm platformu

TEETH

dişler

TEMPER

temper, tavlamak

TEMPERATURE

sıcaklık

TEMPERATURE DROP

sıcaklık azalması

TEMPERATURE RISE

sıcaklık artışı

TEMPERING

temperleme, gerilim giderme tavı, menevişleme (çelik A1 in altında-ki bir sıcaklıkta uygun bir süre tutuluyor.)

TEMPER MILL

temper haddesi

TEMPER MILL

temper haddesi, ütüleme haddesi

TEMPLATE

kalıp, model, şablon

TEMPORARY

geçici, muvakkat

TEMPORARY FACILITIES

geçici tesisler

TEN

on

TENDER

teklif

TENSILE

gerilmeye ait

TENSILE STRENGTH

gerilme direnci, çekme mukavemeti

TENSILE TEST

çekme testi

TENSION

germe, gerilme, gerilim, voltaj

TENSION BRIDLE

gerdirme donanımı

TENSION REEL

gerdirmw makarası

TENSIYON REEL

gerdirme makarası

TERMINAL

uç, balantı, termınal

TERMINAL POST

balantı yeri (EL)

TEST

test, deneme, tecrübe

TEST CONE

deney mahrutu

TEST DATA

deney verileri

TEST PIECE

deney parçası

TEST ROD

iskandil çubuu, deney çubuu

TEST SAMPLE

deney numunesi

TEST SPECIMEN

deney numunesi

TEST STICK

deney çubuu

TEST UNIT

deney birimi

THEORY

kuram teori

THERMACOUPLE

ısıl çift, sıcaklık ölçme aleti, termokupel, termoelement

THERMAL EFFICIEMCY

termik verim

THERMAL EXPANSION

ısıl genleşme

THERMAL POWER STATION

termik kuvvet santralı

THERMITE WELDING

demirci kaynaı, alumınotermik kaynak

THESE

bunlar

THICK

kalın

THICKEN

kalınlaştırmak, koyulaştırmak, kıvamlamak

THICKENER

kıvamlayıcı, kalınlaştırıcı

THICKNESS

kalınlık, sıkılık

THIN

ince

THIS

bu

THREAD

vida dişi, diş açmak

THREADS AND COUPLINGS

vida ve kaplinler (boruculuk)

THREE

üç

THREE-HIGH MILL

trio hadde, üçlü hadde

THROAT

fırının üst kısmı (YF) boaz

THROTTLE

kısma, kısma borusu

THROUGHPUT

üretim

THROUGH (THRU)

tamamıyla, boydan boya

THRUST

eksenel (baskı)

THRUST BEARING

eksenel yatak, dip yataı

THUMBSCREW

kelebek başlı civata veya somun

TIE

ba, rabıta,balamak, raptetmek, demiryolu traversi

TIE-ROD

direksiyon rotu (OTO), balama çubuu

TIGHT

sızdırmaz

TIGHTEN

sıkıştırmak, sabitleştirmek

TIGHTENED INSPECTION

sıkı  muayene

TILT

tumba, haddelenen malzemeyi çevirme

TILTING-DISK CHECK VALVE

meyilli kelebek valf

TILTING FURNACE

devirme tertibatlı fırın

TIMBER

kereste, aaç

TIME

zaman, vakit, müddet, zaman ölçmek  ayar etmek

TIMER

zaman ayarlayıcı, zaman ölçüsü

TIME CONSTANT

zaman sabitesi

TIME INTERVAL

zaman aralıı

TIME STUDY

zaman etüdü

TIMING

zamanlama

TIN

kalay (Sn)

TINNING

kalaylamak

TINNING LINE

kalaylama hattı

TIN COATING

kalay kaplama

TIN PLATE

teneke

TIN THICKNESS

kalay kaplama kalınlıı

TIP

uç, burun, tepe, yana yatmak

TIRE

tekerlek, tekerlek lastii, dış lastik

TIRE INFLATION

lastik şişirme

TO

kadar, için, … mek,…mak, ….e, ….a

TOGETHER

birlikte

TOGGLE

mafsallı kol, dirsek

TOLERANCE

tolerans

TONGS

kıskaç, maşa

TONGUE

matris (hadde merdanelerinde matrsi)

TONNAGE CHART

üretim raporu

TOOL

alet, takım

TOOL STEEL

takım çelii

TOOTH

diş

TOP

üst, başlık

TOP EQUIPMENT

yüksek fırın tepe kısmındaki teçhizat

TOP OF BEAM

profil demirin üstü

TOP PRESSURE

yüksek fırının en üst seviyesindeki basınç; tepe basıncı

TOP RISER

üst çıkıcı (dökümcülükte)

TOP ROLL

üst merdane

TOP SPEED

azami hız

TOP ZONE

üst bölge (sürekli döküm teknii)

TORCH

üfleç, hamlaç

TORCH CUTTING

alevle kesme

TORPEDO CAR

sıvı demir taşıyan özel torpido potası

TORQUE

dönme momenti

TORSION

burma, bükme

TOTALLY-ENCLOSED MOTOR

tam kapalı motor

TOTAL FREE TIME

toplam serbest zaman

TOUGH

sünek

TOUGHNESS

malzemede tokluk özellii

TOW

çekmek, yedee alıp çekmek

TRACE

eser miktarda

TRACEBILITY

izlenebilirlik

TRACK

demiryolu rayları

TRACK TIME

ingot dökümünden tav çukurunda tavlanmasına kadar geçen toplam süre

TRADE

ticaret, meslek

TRADE UNION

ticaret birlii; sendika

TRAILER

treyler

TRAIN OF STANDS

tezgahların bulunduu hat

TRAMP ALLOYS

çelik hurdasındaki bilinmeyen ve istenmeyen alaşım elemanları

TRAM RAIL

tramvay rayı

TRANSDUCER

iletim sistemi

TRANSFER

aktarma, nakletme, geçirme

TRANSFER CAR

transfer arabası

TRANSFER CASE

kardan muhafazası

TRANSFER CHAIN

transfer zinciri

TRANSFIRMER

transformatör

TRANSFORMATION

dönüşüm

TRANSFORMATION POINT

dönüşüm noktası

TRANSFORMATION RANGE

dönüşüm aralıı

TRANSIENT

geçiş

TRANSITION POINT

faz deiştirme sıcaklıı

TRANSLATION

tercüme

TRANSLUCENT

yarı şeffaf

TRANSMISSION

aktarma, nakil, şanzıman

TRANSMISSION LINE

nakil hattı

TRANSMITTER

iletici

TRANSPARENT

şeffaf

TRANSPORT

nakletmek, taşımak

TRANSPORTATION

nakliye, taşıma

TRANSVERSE

enine, çapraz

TRAP

kapan, tuzak

TRAVEL

hareket, seyahat

TRAVELLING CRANE

gezer vinç

TRAVERSE

yan, bir yandan öbür yana geçmek

TRAY

tepsi, tabla

TREATED WATER

tasfiye edilmiş su

TRIANGLE

üçgen

TRIGGER

tetik

TRIGONAL

üç köşeli

TRIMMER

kırpma, kırpıcı

TRIPPER

bantlı araba (götürücü teknii)

TROLLEY

vinç köprüsünün arabası

TROLLEY CRANE

araca bindirilmiş vinç

TRUCK

kamyon

TRUE PROCESS AVERAGE

gerçek işlem ortalaması

TRUMPET

yolluk, ingot kalıplarını dipten doldurmakta kullanılan ateş tulası kaplanmış borular

TRUNNEL HEAD

eski tip kok fırınlarının tepesindeki şarj delii

TUBE

boru

TUBE BUNDLE

boru paketi

TUBING

boru, borulama

TUKON HARDNESS

çok ince veya kenar parçaların setlik ölçümü için laboratuar deneyi

TUMBLER

dökme işlerini veya çivi v.s yi temizlemeye mahsus döner varil

TUMBLING

dönmek, yuvarlamak, takla atmak

TUMBLING BARREL

döküm işlerini veya paslanmamış çivi v.s yi temizlemeye mahsus döner varil

TUNDISH

tandiş (kontinü döküm giriş potası)

TUNGSTEN

tungsten (volfram)

TUP

presin ezme yapan kafa kısmı

TURBINE BLADES

türbin kanatları

TURBINE GENERATOR

turbo alternator

TURBO BLOWER

körük, hava fanı

TURN

dönme, çevrilme, torna tezgahında şekil verme, dönüş, devir, sıra

TURNBUCKLE

tandör; fırdöndü germe aleti

TURNBUCKLE BARREL

tandör somunu

TURNED

torna edilmiş

TURNER

tornacı

TURNING

çevirme, döndürme, tornalama

TURNOVER

altüst olma, tersine dönme; işlem miktarı, mal devri

TURNTABLE

döner tabla

TURRET

döner kule (sürekli döküm tekniinde) taret

TURRET LATHE

relover torna, döner başlıklı torna

TUYERE

tuyer (YF) hava üfleme delii

TUYERE STOCK

tüyer başı (YF)

TWELVE

oniki

TWENTY

yirmi

TWIN DRIVE

ikiz tahrik kumanda sistemi

TWIST

çevirme, dönme, burulma

TWO-HIGH MILL

düo hadde (ikili hadde)

TWO-POSITION ACTION CONTROL

açık veya tam kapalı şekilde iki alternatifi olan kumanda sistemi

TWO-SLAG OPERATION

iki curuf alınan tasfiye metodu

TYPE APPROVAL

tip onayı

TYPE TEST

tip testi

TYPICAL

tipik, çeşit

bottom of page