top of page

U Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

U-ING PRESS

U tipi pres

ULTRASONIC INSPECTION

ultrasonik muayene

UNBRANDED

markalanmamış

UNCOILER

bobin boşaltıcı, bobin açıcı (H)

UNCROPPED COILS

belli bir ölçüde kesilmemiş durumdaki kangal malzeme

UNDER

altında, yetersiz, eksik

UNDER DROUGHT

alt ezme, haddeleme esnasında malzemenin havaya doru şahlanması (alt merdane büyük olduundan)

UNDER FILLS

haddelemede kesitin tam olmayışı

UNDER GROUND CABLE

yer altı kablosu

UNDER GROUND MINING

kapalı ocak maden işletmesi

UNDER SIZE

elek altı

UNDETECTED FAILURE TIME

farkedilemeyen bozukluk süresi

UNDULATED

ondüleli, dalgalı, kıvrımlı

UNEQUAL ANGLE

çeşitkenar köşebent

UNEVEN

düz ve düzgün olmayan, müsavi olmayan

UNFILLED CORNESR

haddeleme hatası sonucu köşeleri dolmamış malzeme

UNIFIED

Birleşik Amerikan Standardı

UNIFIED NATIONAL COARSE

kaba diş Amerikan vidası

UNIFIED NATIONAL FINE

ince diş amerikan vidası

UNIFORM

tekdüze, bir örnek

UNIFORMITY

yeknesaklık

UNIT

birim

UNITEMPER MILL

yassı mamul temper haddesi

UNIT OF PRODUCT

mamul birimi

UNIVERSAL

üniversal, her işe elverişli, evrensel

UNIVERSAL JOINT

üniversal mafsal

UNIVERSAL MILL

ünıversal hadde tezgahı; bu tezgahlarda hem yatay (genellikle ikili, çok az üçlü) hem dikey merdaneler mevcut

UNIVERSAL PLIERS

kerpeten

UNIVERSE

evren, kainat

UNLESS

eer ki

UNLESS NOTED

aksi belirtilmemeiş ise

UNLOAD

yük boşaltmak, tahliye etmek

UNLOADING

boşaltma

UNLOADING FLOWRATE

yük boşaltma kapasitesi

UNLOADING WHARF

yük boşaltma rıhtımı

UNOCCUPPIED TIME

boş zaman

UNSCREW

vida gevşetmek, vida çıkarmak, laçka etmek

UNSTABLE SYSTEM

kararsız sistem

UP

yukarı

UPCUT SHEAR

giyotin makas

UPDATE

güncelleştirmek

UPDATED

güncel

UPPER CONTROL LIMIT

üst kontrol sınırı

UPSETTING

devirmek, alt üst etmek

UPSTREAM

akıntıya karşı

UPTAKES

yüksek fırının tepesine doru yükselen dört adet gaz borusu

UPWARDS

yukarı doru

UP COILER

bobini dik duruma getiren tertibat (H) kangal sarıcı

UP TIME

çalışma koşullarında bulunma zamanı

UP TO DATE

bugüne kadar

USE

kullanma, fayda temin etme

USED

kullanılmış, eskimiş

USEFULNESS

fayda, kullanışlılık

USEFUL LIFE

faydalı ömür

UTILITIES

yardımcı servisler

UTILIZATION

kullanma, faydalanma, istifade etme

bottom of page