top of page

Z Harfi Teknik İngilizce Kelimeler

ZEES

Z profilleri

ZERO

sıfır

ZERO ADJUSTMENT

sıfır ayarı

ZERO BIAS

sıfır polarma, kontrol ızgarası ile katot arasında potonsiyel farkı olmaması hali (EL)

ZERO ERROR

sıfır noktasının sapması

ZERO SATTING

sıfır pozisyonu, sıfır ayarı

ZINC

çinko (Zn)

ZONE

kısım, bölge, zon

bottom of page