top of page

3D Yazıcı Teknolojisi Nedir?

Fri Dec 21 2018 19:53:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

1980 li yıllarda aslında temeli atılan bir imalat yönteminden habersiz, bugünlere gelen dünya sanayisi, 2010 yılında gerçek anlamı ile 3d yazıcılar ile tanışmıştır. Temelini katmanlı imalat yöntemlerine dayandıran “3D yazıcı

Köşe Kaynak Metodu Nedir? Uygulama Şartları Nelerdir?

Wed Dec 19 2018 13:04:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Birbirine dik iki levhanın, veya yüzeyleri arasında en az 60 derece açı bulunan iki levhanın birbirine kaynaklı montaj şekline, köşe kaynağı metodu...

Olası Kaynak Hataları ve Çözümleri

Sat Dec 08 2018 12:25:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Kaynak hataları, imalatta sık rastlanılan olumsuz durumlar arasındadır. Bir çok iç dış etkenler, kaynakçıdan kaynaklı etkenler vs.. kaynak hatalarına sebebiyet verir. Kaynak hataları, kaynak prosesinde, küçük....

Abkant Nedir? Abkant Ne İşe Yarar?

Sat Dec 08 2018 08:47:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Sac levhaları, verilen teknik resimlerdeki, ölçülerde, kıvırmaya yarayan, bilgisayar kontrollü, soğuk şekillendirme makinelerine Abkant denir. CNC kontrolü ile çalışan abkantlar, açısal olarak bükme....

Plazma Kesim Nedir?

Wed Dec 05 2018 19:40:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Kesilecek malzemeyi, gazlar yarımı ile plazma haline getirip, yüksek ısıda kesim yapan sisteme plazma kesim denir. Plazma kesin kalın sac levhaların kesiminde, sık kullanılan, diğer kesim metotlarına göre daha uygun...

Lazer Kesim Nedir?

Mon Dec 03 2018 11:01:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Lazer kesim günümüz endüstri alanında, yaygın kullanımı ile, imalat yöntemlerinin arasında, hız, zaman ve malzeme tasarrufu ile en çok tercih edilen yöntemlerden biri olmuştur. Lazer kesim sürecinde, müşterinin ihtiyacı olan sac levha....

Enjeksiyon (plastik) Yöntemi Nedir?

Sat Dec 01 2018 20:38:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Granül halindeki (iri kırılmış taneler) plastik malzemelerin, oluşturulan kalıplara, yüksek basınç ve ısı ile , kalıp boşluklarına enjekte edilmesi işlemine, Enjeksiyon imalat denir. Genelde, kontinü sistemlerde çalışan bu şekillendirme yöntemi...

Kaynak Nedir? Kaynak Çeşitleri Nelerdir?

Sat Dec 01 2018 12:14:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Kaynak işlemi, montaj parçalarının birbirine, sökülemeyen birleştirme usulüne göre birleştirme yöntemidir. Kaynaklı işlem için iki parça ve arada bir kaynaştırıcı eleman olmalıdır...

Talaşsız İmalat Yöntemleri

Sat Dec 01 2018 09:03:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Talaşsız olarak imal edilen parçalar, genellikle, bir dış sıcaklık yardımı ile şekillendirilen üretimlerdir.  Bu imalat yöntemleri genelde, bir çok mühendislik hesaplaması gerektirir. 

Malzemenin üzerinden, fiziksel ...

Döküm Nedir? Döküm Metodu Aşamaları Nelerdir?

Tue Nov 27 2018 20:28:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Birçok metal makine elemanın, metalik malzemenin ergitilerek, uygun kum kalıplarda, oluşturulması işlemine döküm yolu ile şekillendirme denir.

Isıtılarak ergitilen metalik malzeme, önceden oluşturulmuş kalıp içerisine dökülerek, dökülen kalıp üzerindeki boşluklara...

İmalat Nedir? İmalat Usulleri Nelerdir?

Mon Nov 19 2018 08:43:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

İmalat aslında teknik bir terim olsa da, genel anlamda bakıldığında, ihtiyaca göre oluşturulmuş parça veya parçanın oluşturulma olayına imalat diyebiliriz.  İmalatta bir çok yöntem uygulanmaktadır. Ama...

bottom of page