top of page

Wed Dec 19 2018 13:04:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Köşe Kaynak Metodu Nedir? Uygulama Şartları Nelerdir?

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

Birbirine dik iki levhanın, veya yüzeyleri arasında en az 60 derece açı bulunan iki levhanın birbirine kaynaklı montaj şekline, köşe kaynağı metodu denir. Neden 60 derece diyoruz, çünkü terminolojide, 60 dereceden küçük açılardaki birleşimlerde, kaynakların yük taşımadığı kabul edilmiştir.

Köşe kaynaklarının yükseklikleri, min. 3mm , çelik yapılar köprü, taşıyıcı mesnetler vs gibi yerlerde ise 3,5mm olarak kabul edilmiştir. Max. Kaynak kalınlığı olarak da, 0,7 x t (min.plaka kalınlığı) formüle şeklinde  belirlenmiştir.

Kaynak terminolojisinde, Küt Kaynak Kavramı ve Uygulama Şartları Nelerdir?

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
bottom of page