top of page

Sun Dec 02 2018 10:01:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Sökülebilir Birleştirme Elemanları

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg

İmalat alanında, bir çok birleştirme elemanları kullanılmaktadır. Birleştirme elemanlarını, sökülebilir ve sökülemez birleştirme elemanları olmak üzere iki ana kısma ayırabiliriz. 

 
1-Cıvata ve Somunlar

Cıvatalar, birleştirme elemanlarının en çok kullanılan parçalarıdır. İki parçayı birbirine, bağlamada kullanılan bu elemanlar, makinelerin vazgeçilmez bağlantı parçalarıdır. Hemen hemen her üretimde ve montajda mutlaka kullanılan, cıvata ve somunlar, ilerleyen bölümlerde daha geniş kapsamda anlatılacaktır. Kısaca bahsetmek gerekirse, en az iki parçayı, bir delikler dizini kullanılarak, merkezli bir şekilde bağlanmasını sağlayan makine elemanlarına, cıvata, bu cıvataların çıkmamasını sağlayan makine elemanına da somun denir.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
2- Rondela

Rondela, aslında tek başlarına bir bağlantı elemanı olarak kullanılamazlar, genelde, cıvata ve somunlar ile birlikte kullanılırlar. kullanım amaçları; cıvatanın uygun tork değerinde sıkıla bilmesi için, cıvata ve somun başının oturma yüzeyini genişletmek ve de titreşimli parçalarda, titreşimden dolayı somunun sökülmesini engellemek amacı ile kullanılır.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
3- Saplamalar

Teknikte iki türlü saplama mevcuttur. Birinci tür olarak iki ayrı parçadan oluşan saplama türlerinde dış kovan ve iç cıvata bulunur. Uygulaması,saplama ibaresinden de anlaşılacağı üzere, saplamanın dış kısmı, teknik olarak belirlenen çapa göre değişen, deliğe saplanarak montajı yapılır. Cıvatasının ucundaki bombeli yapı, vida sıkıldıkça, etrafındaki kovanı şişirerek, içine saplandığı yuvadan çıkmamasını sağlar.

ikinci tür de ise cıvata tek başına kullanılır, diğer cıvatalardan tek farkı başının olmamasıdır. teknik ölçü birimleri normal cıvatalarla aynı olan bu tür saplamalar, genellikle, ankrajlama yapılacak montajlarda kullanılır.

üretim-yöntemleri-imal-usülleri.jpg
bottom of page