top of page

Metre Su Sütunu nedir?


1mSS( Metre Su Sütunu) anlam olarak, 1 m yükseklikteki suyun, altındaki yüzeye, uygulamış olduğu basınç değeri olarak tanımlanmaktadır. Uygulama şekli, 1 m için, normal hacimdeki kabın üzerine, 1m lik bir boru eklenir ve bu borudan taşasıya kadar su ile doldurulur. Belirli bir zaman sonra, mSS seviye basınç ölçer cihazı ile, basınç değeri kontrol edilir. Aşağıdaki örnekte, basınç değerinin bulunmasına ilişki formüle edilmiş bilgi mevcuttur. 1 mSS basıncın karşılığı şu şekilde hesaplanabilir (Örnek olarak 20 °C’de soğuk su esas alınırsa): P: Basınç(Pa) d: Suyun yoğunluğu (kg/m³) H: Suyun Yüksekliği (m) P=d.g.h = 998kg/m³ x 9,81m/sn2 x 1m= 9790,38 Pa 1 Bar= 105 Pa 9790 Pa= 0,0979038 Bar Buradan 1 Bar basıncın 20°C sıcaklıkta kaç mSS basınca eşit olduğu hesaplanırsa: 1 Bar= 10,2141 mSS

127 görüntüleme0 yorum
bottom of page