top of page

Teknik Resimde İz düşüm Nedir?

İzdüşüm nedir?

İz düşüm kelime manası olarak bir ışık kaynağından çıkan ışınların, tanımlanmış düzlem üzerine yansıtılması işlemidir.

Teknik resimde ise, uzaydaki noktanın, tanımlanmış düzlemlerde ki yansımalarının, o düzlem üzerinde gösterilmesine İz düşüm denir.

İzdüşümün Meydana Gelebilmesi İçin Aşağıda ki Şartların Bulunması Gerekir

a) Bakış noktası

b) İzdüşüm düzlemi

c) Cisim

İzdüşüm çeşitleri; 3 grupta toplanır.

  1. Bakış noktasının yerine göre

  2. Bu noktadan çıkan ışınların birbirine olan konumuna göre

  3. Işınların izdüşüm düzlemine geliş durumuna göre

İz Düşüm Metotları Nelerdir?

  1. Merkezi İzdüşüm (Konik)

  2. Paralel İzdüşüm

  3. Eğik İzdüşüm

​Merkezi (Konik) izdüşüm

Yakın mesafedeki bir ışık merkezinden gelen ışınlarla , izdüşüm düzlemi üzerinde oluşan izdüşüme Merkezi (Konik) İzdüşümü denir. İzdüşümü, cismin gerçek büyüklüğünde olmayan bu yöntemde cisim, düzlem ile bakış noktası arasında bulunursa izdüşüm büyük görünür. Eğer izdüşüm düzlemi bakış noktası ile cismin arasında ise izdüşüm küçük olarak görünür. Merkezi izdüşüm yöntemi mimari, reklamcılık ve dekoratif inşaat teknik resimlerinin çiziminde kullanılır.


Paralel İzdüşüm Sonsuzdaki ışık kaynağından birbirine paralel olarak gelen izdüşüm ışınlarının izdüşüm düzlemi üzerinde meydana getirdiği izdüşüme Paralel İzdüşüm denir. Paralel izdüşüm, izdüşüm ışınlarının düzleme geliş durumuna göre iki şekilde sınıflandırılır.


Eğik İzdüşüm

İzdüşüm ışınlarının birbirine paralel ve izdüşüm düzlemine eğik gelmesi ile izdüşüm düzlemi üzerinde oluşan görünüşe denir. Eğik İzdüşüm yöntemi teknik resimde eğik perspektif görünüşlerinin çiziminde kullanılır.

Dik izdüşüm 2 bölüme ayrılır

1. Aksonometrik izdüşüm: İzdüşüm ışınlarının düzleme dik gelmesi fakat, cismin düzleme eğik olarak tutulması ile elde edilen izdüşüme denir. İzometrik,Dimetrik ve Trimetrik olarak üçe ayrılan aksonometrik izdüşüm yöntemi, teknik resimde perspektif çiziminde kullanılır.

2. Eşlenik dik izdüşüm: İzdüşüm ışınları izdüşüm düzlemine dik ve cismin bazı yüzeylerinin düzleme dik,bazı yüzeylerinin ise paralel olarak tutulması ile elde edilen izdüşüme denir. İzdüşüm ölçülerinin cismin gerçek büyüklüğü ile aynı olduğu bu yöntemde cismin bütün şeklini belirtmek için birden fazla izdüşüm çizilir. Eşlenik dik izdüşüm yönteminde izdüşüm ışınları birbirine paralel ve düzleme diktir. Fakat bazen cismin eğik yüzeyleri izdüşüm düzlemine eğik şekilde olabilir.
Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page