top of page

Geometrik Toleranslar, Geometrik Toleranslar Nelerdir?Kullanılışları Nasıldır

Tue Dec 17 2019 08:13:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Geometrik tolerans ve referanslar

Geometrik toleranslar mühendislik çizimleri üzerinde eksiksiz geometrik gereksinimleri kısa ve kesin bir şekilde iletmek için kullanılır. Her zaman, özellikle ilgili özelliklere yakın toleranslar uygulandığında, diğer parçalarla temas eden yüzeylerde dikkate alınmalıdır.

Kullanılan semboller Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün (ISO) yayınlanmış tavsiyelerine uygun olduğu ve uluslararası olarak kabul görmüş oldukları için hiçbir dil engeli yoktur. BS 8888 bu sembolleri içermektedir.

Dikkat - Geometrik toleransların yalnızca, gerçek boyutlandırma sonuçlarının ortaya çıkması durumunda, normal boyutlandırma yöntemlerinin, özellikle de tekrarlanabilir liğin güvence altına alındığı durumlarda, tasarım fonksiyonunun korunmasını sağlamak için yetersiz olduğu düşünüldüğünde uygulanması gerektiği vurgulanmalıdır. Ayrım gözetmeyen geometrik toleransların kullanılması imalat ve muayene maliyetlerini artırabilir. Toleranslar, tatmin edici tasarım fonksiyonunun izin verdiği ölçüde mümkün olduğunca geniş olmalıdır.

Paralel İzdüşüm-Eğik İzdüşüm.jpg
Paralel İzdüşüm-Eğik İzdüşüm.jpg

bottom of page