top of page

Teknik Resim Nedir? Teknik Resmin Önemi?

Mon Nov 19 2018 08:31:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Bir ürünün , üretilebilmesi için, her bir parçasının, uluslar arası geçerliliği olan teknik bir çizgi dili ile, parçaya ait her bir özelliğinin aktarıldığı ve ölçülerinin, toleranslarının tam olarak belirtildiği çizgilerden oluşmuş belgelere teknik resim denir.

Kullanıldığı yerler, üretim ve inşaat alanlarının ve daha birçok ürün sektörünün tamamında teknik resimler kullanılarak üretim yapılır.

Teknik Resim İçin Uluslar Arası Standartlar Geliştirilmiştir;

En önemli kuruluş dünyada ISO (International Standart Organization) dur. Bu organizasyon dünya üzerinde, bir çok alanda standartlaşmayı sağlamış ve teknik resim alanında da tek bir anlatım diline büyük katkıda bulunmuştur. Ülkemizde ise standartlaşma, Türk Standart Enstitüsü ( TSE ) ile geliştirilmektedir. Bu çalışmalar ISO standartları ile birlikte eş zamanlı yürütülmektedir. TSE nezdinde, teknik resim alanında uzmanlar çalışmaktadır. 

Paralel İzdüşüm-Eğik İzdüşüm.jpg
Teknik Resim Araç ve Gereçleri;

Teknik resim dediğimiz gibi çizgilerden oluşmaktadır. ve bu çizgiler çizimi sırasında, cetveller,  açı ölçerler ve daha bir çok materyalden faydalanılır. , diğer malzemeler sırası ile gönyeler (45,30 ve 60 derecelik gönye), pergel (daire çizmek için), iletki (açı ölçer),  pistole ( eğri şablon) daire şablonu, elips şablonu, sembol şablonları, yazı şablonu, kalemler ( kurşun kalem ve rapido ) silgi dir. Teknik resimde özel boyutlarda, kağıtlar kullanılır. başlıca özel kağıtlar, teknik resim kağıdı,eskiz kağıdı (şeffat ince kağıt), aydınger (şeffaf yağlı kağıt) ve milimetrik kağıtlardır. Bu kağıtların ISO normlarında, A0,A1,A2,A3,A4,A5 olmak üzere boyutları mevcuttur.

Paralel İzdüşüm-Eğik İzdüşüm.jpg
Teknik Resmin Önemi;

Teknik resim bir ürünün, üretilmeden önce, bütün özelliklerinin bütün ayrıntılarının teknik bir normda anlatılması işi olduğu için, en ufacık bir hata o üretimin yanlış olmasına sebep olur. Örnek verecek olur isek, 

Düşünün araba motorunda, pistonlar vardır. ve bu pistonlar bir krank miline bağlı olarak, kendi odacıkları içerisinde, aşağı yukarı hareket ederler. Bu çalışma odacığı ile piston kafasının arasındaki hassasiyet gözle ölçülmeyecek kadar mikron cinsinden bir değerdir. 1 mikron hata, koskoca arabanın çalışmamasına sebep olur. O yüzden ölçü birimleri teknik resimde, tolerans dediğimiz aralıklarda belirtilerek üretim yapılır.  

bottom of page