top of page

Teknik Resimde, Çizgiler ve Yazılar

Mon Nov 19 2018 08:24:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Teknik resim Uluslar arası geçerliliği olan standartlar ile, imalatın en başındaki, süreçtir. Bu süreçte, üretilecek ürünün detaylı anlatımı teknik bir dil ile teknik çizime aktarılır. Teknik resimlerde, bir takım çizgiler kullanılmaktadır ve bu çizgilerin de dünyaca kabul görmüş standartlarda, bir anlamı ve ifadesi mevcuttur.

Paralel İzdüşüm-Eğik İzdüşüm.jpg
Paralel İzdüşüm-Eğik İzdüşüm.jpg
Teknik Resimde Çizgilerin Kullanım Şekilleri

Bir teknik resimde, yukarıda incelediğiniz çizgilerin anlamlarına göre aşağıda örnek , doğru yanlış çizimleri incelemenizi tavsiye ederim. Karşılaştırmalarda göreceğiniz doğru ya da yanlışlar, unutmayın üretim hayatınızda devamlı karşınıza çıkacaktır.

bottom of page