top of page

Teknik Resimde Ölçek Nedir?

Mon Dec 17 2018 08:52:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Ölçek teknik resmin olmaz ise olmaz unsurlarından biridir. Kelime anlamı olarak Ölçek; Çizimi yapılacak olan parçanın gerçek boyutları ile kağıt üzerindeki çizim boyutları arasındaki orantıdır. Bu iki değer arasında ters orantı vardır. Ölçek oranı arttıkça kağıt üzerindeki çizim o oranda küçüktür.

Paralel İzdüşüm-Eğik İzdüşüm.jpg
Ölçek Nasıl Gösterilir?

TS 3532 EN ISO 5455/Mart 1988 standardına göre ölçeklenecek parçanın gerçek boyutunun oranı 1/1 şeklinde gösterilir. Daha sonra bu oran sabit alınarak, küçültme yapmak için, 1/2 , 1/3 , 1/4 ,……..1/100  şeklinde gider.  Büyültme yapmak için ise tam tersi 2/1, 3/1, 4/1…..100/1  şeklinde devam eder.

Pratikte, çizimi yapılacak parçanın 1/4 ü demek, parçayı 4 kat küçük çizmek demektir. Çizim hep bu ölçülerde çizilir ve ölçüler gerçek boyutlarda çizim üzerinde gösterilir.

Paralel İzdüşüm-Eğik İzdüşüm.jpg
bottom of page