top of page

Teknik Resimde Görünüşler

Mon Nov 19 2018 12:48:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Üretilmesini istediğimiz bir ürüne ait,  çizilecek teknik resimlerde, parçanın genelde önden yandan ve üstten görünüşlerinden faydalanırız.

Bu görünüşlerde parçanın tüm kenarları, görünür veya görünmez olarak, resimde bulunması gereklidir. Çizgiler ile alakalı olarak, anlamlarını çizgi dili ile ilgili makalemizde bulabilirsiniz.

Görünüş çıkarılırken, iz düşüm yöntemleri kullanılır. Bunlar ile ilgili izdüşüm makalelerimiz de anlatım yapacağız, ancak, temelde iki izdüşüm metodu vardır.

  1. Konik İzdüşüm Metodu

  2. Paralel İzdüşüm Metodu

  1. Eğik İzdüşüm Metodu

  2. Dik İzdüşüm Metodu

Bunlardan Dik izdüşüm metodunu sık kullanmaktayız.

Dik izdüşüm yönteminde, izdüşüm ölçülerinin cismin gerçek büyüklüğü ile aynıdır.

Dik izdüşüm yöntemi ile temel izdüşüm düzlemlerine çizilen izdüşümlere görünüş denir.

Cisme bakış yönüne göre değişik isimler alan görünüş çeşitleri şunlardır.

Ön görünüş : Bir cismin önden görüntüsü demek, ilk bakışta bütün detayların tam olarak görüldüğü ve cisim hakkında tam net bir bilgi veren görünüşünü Ön görünüş olarak adlandırıyoruz.

Üst görünüş : Cisme üstten bakılarak yatay izdüşüm düzlemine (ön görünüşün altına) çizilen görünüştür.

Sağ yan görünüş : Cisme sağ yan taraftan bakılarak profil izdüşüm düzlemi karşısındaki düzleme (ön görünüşün soluna) çizilen görünüştür.

Sol yan görünüş : Cisme sol yan taraftan bakılarak profil izdüşüm düzlemine (ön görünüşün sağına) çizilen görünüştür. Soldan görünüş olarak da ifade edilir.

Arka görünüş : Cisme alın izdüşüm düzleminin arka tarafından bakılarak alın izdüşüm düzleminin karşısındaki düzleme çizilen görünüştür.

Alt görünüş : Cisme alttan bakılarak yatay izdüşüm düzleminin karşısındaki düzleme(ön görünüşün üstüne) çizilen görünüştür.

Temel izdüşüm düzlemleri uzayda birbirine dik kabul edilir. 3 düzlem vardır.

Yatay düzlem (üstten görünüş): Yere paralel olan düzleme denir.

Alın düzlem (önden görünüş): Yatay düzleme dik olan düzleme denir.

Profil düzlem (yandan görünüş): Alın ve yatay düzleme dik olan düzleme denir.

Paralel İzdüşüm-Eğik İzdüşüm.jpg

Perspektifi( 3 boyutlu çizimi)  verilen parçanın görünüşlerinin çizim sırası

Bir teknik resmi çizerken, mevcut parçanın çabuk ve doğru üretilmesini sağlayabilmek için, önce parçanın neresinden başlanacağını tespit etmemiz gerekiyor.

1. Parçanın 3 görünüşünü çıkarabilmek için, bu parçanın konumunu, montaj yönünü vs. gibi durumları tespit etmemiz gerekir. Daha sonra ön görünüşün tespit edilmesi gerekir.

2. Diğer görünüşlerin sayısı ve bakış yönleri tespit edilir. Sol yan, üst, sağ yan, alt vs…

3. Görünüşlerin kaplayacağı alan ve dolayısıyla kâğıt ebatları belirlenir. Kağıt ebatları hakkında bilgiyi teknik resim nedir ve unsurları nelerdir yazımızda paylaşmıştık.

4. Formatı belirlenen kağıdın kullanış yönü tespit edilip, resim masasına bağlanarak çerçeve ve

antet çizilir. (Şimdilerde çizimler bilgisayar ortamında olduğu için bu aşama çok ta önem arz etmiyor, zira çizimler ölçeklenerek, bütün boyutlardaki kağıtlara uyarlanabiliyor.)

5. Görünüşün ebatlarına göre uygun kenar boşlukları bırakılarak ince çizgilerle dikdörtgenler

çizilir.

6. Parçanın özelliğine göre, varsa eksen çizgileri çizilir. Sonra daire, yay ve diğer çizgiler çizilir.

7. Köşe birleştirmeleri ve diğer tamamlayıcı çizgiler çizilir.

8. Fazla çizgiler silinerek gerçek görünüşler ortaya çıkartılır.

9. Önceden ince çizgilerle çizilen görünüşler, daire ve yaylardan başlanarak koyulaştırılır.

10. Yatay, dikey ve eğik olarak çizilen düz çizgiler koyulaştırılır.

11. Kesik çizgiler ve tarama çizgileri koyulaştırılır.

12. Ölçü çizgileri, ok ve rakamlar yazılır.

Paralel İzdüşüm-Eğik İzdüşüm.jpg
bottom of page